Gruja Petrol

U opštini Žitište su tokom vikenda održani izbori za članove Saveta Mesnih zajednica. Kako saznaje Žitište Online, izbori su protekli regularno i bez nepravilnosti, a prema podacima izlaznost je bila 39,44%.

Rezultati izbora po svim mestima su sledeći:

Žitište - Ukupan broj birača 2456, glasalo 863, izlaznost 35,14 %

Mladen Davidović    662
Isidora Savanović    614
Predrag Ugrenović    613
Dragana Mandić    610
Milan Novak    600
Mladen Trivunović    582
Slavomir Кuručev    569
Dalibor Grbić    567
Zoran Manojlović    559
Milić Moldovan    240
Mane Dubajić    196
Čedomir Polovina    155

Banatski Dvor - Ukupan broj birača 903, glasalo 457, izlaznost 50,61 %

Dejan Melar    307
Nemanja Кaragić    300
Siniša Marčeta    300
Igor Čikoš    287
Milovan Trivunović    274
Milica Jovanov    258
Laslo Galgo    241

Torda - Ukupan broj birača 1211, glasalo 604, izlaznost 49,87 %

Janoš Dobai     444
Ede Dvorak    279
Кornelija Кiš    255
Edvin Barna    243
Vendel Detki    232
Ištvan Кovač    220
Tibor Nemet    216
Кristina Šagi Кukli    214
Nandor Poša    202

Čestereg - Ukupan broj birača 932, glasalo 417, izlaznost 44,74 %

Branislav Eskić    350
Vaso Pribičević    294
Nikola Savić    249
Ilinka Garić    231
Jovica Bekić    227
Arijana Marković    223
Željko Obradović    186
Mile Ševarika    89

Banatsko Karađorđevo - Ukupan broj birača 1612, glasalo 724, izlaznost 44,91 %

Petar Lukić    441
Marija Maljković    426
Smiljka Jakšić    426
Bojan Ilić    423
Branko Ivančević    402
Goran Čobanov    376
Milan Bogunović    355
Dušan Avramov    346
Vladimir Bogdanović    310

Hetin - Ukupan broj birača 391, glasalo 202, izlaznost 51,66 %

Mihajlo Grujić    138
Čaba Кiš    99
Nikolina Batula    81
Mladen Daraboš    70
Ivan Pavlović    69
Zoltan Sarka    52

Srpski Itebej - Ukupan broj birača 1577, glasalo 561, izlaznost 35,57 %

Jovan Srdanov    305
Goran Arsić – Кokica    303
Stevan Rajić    299
Dejana Milošev    298
Đurđevka Rakić    297
Zlatko Mrkšić    270
Vladan Josić    269
Dragan Andrijin     266
Dalibor Marković    258

Međa - Ukupan broj birača 602, glasalo 244, izlaznost 40,53 %

Boro Filipović    176
Miljko Miljković    174
Aleksandar Timin    166
Marko Grabovac    164
Saša Đorđević    160
Jovo Simić    91
Nada Grozdanić    87

Novi Itebej - Ukupan broj birača 996, glasalo 286, izlaznost 28,71 %

Jožef Кerekeš     229
Atila Patai    191
Eva Horvat    177
Oto Кucora     170
Zoltan Zima    164
Atila Zima    155
Кatalin Buka    152
Bela Кiš    95

Torak - Ukupan broj birača 2221, glasalo 641, izlaznost 28,86 %

Vasile Rošu    380
Laura Petrović    361
Marijeta Bure    356
Marinel Bandu    356
Marjan Popi    332
Damjan Danijel    308
Vladimirka Ivetić    295
Jon Darije Petrović     254
Janku Filip    198

Banatsko Višnjićevo - Ukupan broj birača 172, glasalo 101, izlaznost 58,72 %

Nikola Novaković    75
Milan Novaković    54
Nebojša Erceg    50
Nenad Agramović    47
Desimir Ćurčić    47

Ravni Topolovac - Ukupan broj birača 955, glasalo 421, izlaznost 44,08 %

Miodrag Dangubić    308
Mitar Кujundžić    257
Milenko Pavić    252
Strahinja Šošo    248
Slobodanka Žuža – Boba    237
Milisav Jovanović    233
Vukašin Vulić    224

Write comment (0 Comments)

Prvi put, na manife­staciji „Pile fest” 2018. godine u Žiti­štu, najavljena je modna re­vija. Na glavnom trgu, bila je postavljena modna pista oko koje su se okupile ma­nekenke svih godišta. Me­đu njima, bila je i Milica Mavrak, ali ne kako bi se pomislilo kao menekenka, već kao autor modne revije.

Milica Mavrak je rođena 1983. godine u Mostaru. U to­ku ratnih dešavanja, sa poro­dicom je izbegla u Nevesinje, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. Zatim se seli u Beograd, na studije modnog dizajna. Diplomirala 2006, na odseku dizajn odeće i tek­stila, u klasi profesorke Jasmine Pantelić. Nared­nih 15 godina živi u Beo­gradu i radi kao stalni član kreatorskog tima modne ku­će „Sent Džordž” (St. George).

Kada je zasnovala poro­dicu, sa suprugom, fotogra­fom, kao umetnička porodi­ca, željna stvaranja u miru i prirodi, dolaze u Ravni Topolovac, u seosku idilu.

 Do sada ste imali više od 20 modnih revija, učestvovali u brojnim umetničkim projektima, izložbama i manifestacijama. Većina revija bila je u sklopu modnih manifestacija „Fešn selekšn” (Fashion Selection) i „Fešn vik”(Fashion Week).

- Revije su uvijek pose­ban događaj za jednog krea­tora. Sve su jednako zna­čajne i drage, i one pred 50-ak ljudi, kao i one pred hiljadu duša, u prepunim salama beogradskih po­zorišta. Jedna se možda ipak izdvaja, ali po specifično­sti događaja, koji je pratio tu reviju. Na­ime, revija u sklopu „Fešn selekšn” u Ateljeu 212 se de­šavala u vreme predviđe­nog termina za porođaj, sa prvom kćerkom. Tako da je torba za porodilište bi­la tik uz pistu, za svaki slučaj. Beba je ipak stigla desetak dana kasnije. Mo­žda se uplašila aplauza.

 Beograd, Ravni Topolovac – mogu li zajedno?

- Život na selu inspiri­še, nikako ne sputava. Za kre­ativne umetničke duše, in­spiracija je svuda. Ravnica jeste dosta drugačija u odno­su na mostarske predele, ali je klima dosta slična. Zrenja­nin ima pomalo tog primor­skog šmeka i u nekim momen­tima liči na Mostar. Krea­cija nikad ne prestaje. Naj­više radim na kolekcijama za žene i uživam radeći ha­ljine. Trenut­no neke od njih osli­kavam.

 Posle modne revije na „Pile festu” rekli ste: Napravila sam haljine za sve uzraste. Za žene svih visina, težina, godina. One su sve lepe i uvek mogu da pronađu svoj model...

- Ostajem pri izjavi, sa revije na „Pile festu”, da je svaka žena lepa. Ne samo lepa, nego i velika inspira­cija. Da li nosila konfek­cijski broj S ili 3XL, žena je večita inspiracija i sva­ka od njih može poneti uspe­šno kreaciju koja je po meri njene duše.

 Koje materijale najradije koristite?

- Recimo, moju venča­nicu je heklala moja majka, po mojoj ide­ji. Uglavnom volim raditi sa prirod­nim materijali­ma. Ručno tka­nim materija­lima. Posebno uživam u ra­du sa sirovom svilom i la­nom. Div­ni su za oslikavanje. A tale­nat sam svakako naslijedila od majke, a ona od bake, tako da se nadam da će se prenijeti i na mlađe generacije. Mo­ja majka je toliko veliki talenat, njenu stručnost, ideje i kreativnost, teško da mogu dostići. Ali, sam jako sretna, da sam dobila bar deo.

Umetnik u periodu pandemije korona virusa. Čula sam da ste šili maske svima kojima su bile potrebne. Kakva je situacija sa dizajniranjem i prodajom odeće?

- Svaki težak period, rat, pandemija ili bilo koje ne­vreme koje nas zadesi, da nam iskustvo i nauči nas neke lekcije. Tu smo da se pomog­nemo međusobno, od srca i iz čiste duše. Jer, nevremena prođu, ljudi ostaju. Biće sve­ga, samo da smo zdravi. Isku­stvo sa ratom te nauči mno­go čemu, drukčije gledaš na neke stvari.

 A planovi?

- Planove ne pravim. Uživam u svakom danu. Sva­ki slobodan trenutak provo­dim sa decom i porodicom. Sve radimo zajedno, učimo zajedno, rastemo zajedno. Kad imaš bilo kakav talenat, to je dar koji ti je dat i treba ga konstantno razvijati, ra­diti i uživati u njegovim plodovima.

 Modni savet?

- Modni savet ženama je uvek da nose ono u čemu se osjećaju odlično, da ne pada­ju na sitne zamke, koje zna da postavi loš stil, gurajući udobnost i ležernost u pr­vi plan. Žena je uvek dama sa stilom koji treba negovati. Samo slušajte onaj unutra­šnji osećaj, obucite se ka­ko vam duša traži i ne mi­slite šta će reći okolina. Tekst: List Zrenjanin.

Write comment (0 Comments)

U ponedeljak 14. juna u Žitištu u ulici Nikole Tesle broj 36 otvara se nova daroteka i cvećara Duca.

Daroteka i cvećara će raditi svakim radnim danom od 9 - 15h a nakon radnog vremena i vikendom ako se ukaže potreba biće dostupni i voljni da klijentima izađu u sustret i van radnog vremena pozivom na broj telefona 065 582 16 42

"U ponudi će pre svega biti buketi, flower box-ovi, korpe, suze, venci, aranžmani od prirodnog i veštačkog cveca ali i satovi, kutije, šolje, tacne, setovi... Dostava suza i venca uz dogovor na poziv." - istakla je vlasnica Teodora, pejzažni arhitekta koji se ovim poslom bavi više od 10 godina.

Na dan otvaranja uz svaku kupovinu vas očekuje i poklon.

Zapratite Daroteku i cvećaru Ducu na" fejsbuk profilu Daroteka i cvećara Duca i instagram profilu daroteka_i_cvecara_duca

Write comment (0 Comments)

Bilo je izuzetno sveča­no u Bibloteci Mati­ce srpske u Novom Sa­du gde su nedavno uručena priznanja „Kapetan Miša Anastasijević”. Nagrade već dvadesetak godina dodelju­je „Medija invent” u sarad­nji sa privrednim komora­ma Srbije i Vojvodine, kao i Tehnološkim fakultetom, kolektivima i pojedinci­ma koji imaju zapažene re­zultate u različitim obla­stima.

Među ovogodišnjim do­binicima je i Zlatko Mrkšić, tehnič­ki direkor Zemljoradnič­ke zadruge „Mrkšićevi sa­laši” iz Srpskog Itebeja. Zlatko Mrkšić priznanje je dobio u kategoriji mladih i uspešnih menadžera. Zadru­ga „Mrkšićevi salaši” da­nas zapošljava više od 300 radnika i ubraja se među vo­deće u državi.

- Volim selo i ostaću da živim i radim u porodič­noj zadruzi koja ima tradi­ciju dužu od jednog veka. To je bio i ostao porodični po­sao i ukoliko se dobro orga­nizuje, dobri rezultati ne izostaju.

Trenutno sam najviše an­gažovan na završetku nove, savremene klanice za fine proizvode čija je vrednost oko pet miliona evra – is­takao je Zlatko Mrkšić.

Nenad Ivanišević, po­krajinski sekretar za pri­vredu i turizam čestitao je nagrađenima. Izvor List Zrenjanin

Write comment (0 Comments)

Mesna zajednica Torda zajedno sa članovima civilnih društava organizovala je radnu akciju za ulepšavanje centra sela.

Na radnoj akciji je učestvovalo 25 građana koji su svojim radom i trudom kao već i ranije i sad su pokazali da se samo zajedno  mogu ostvariti ciljevi jedne zajednice.

Ovom prilikom radilo se na uređenju pijace,  cvetnih bašta kao i parkova ispred doma kulture i zgrade Mesne zajednice.

Očišćeni su oluci na društvenim zgradama a kod spomenika ispred doma kulture  izbetonirana je staza i prostori ispod klupa i izvršena je opravka i krečenje zida parohijskog doma.

Write comment (0 Comments)

Tokom današnjeg dana u atrijumu Doma kulture u Žitištu, održana je završna svečanost 24. Literarnog konkursa za decu do 15 godina koji raspisuje Biblioteka "Branko Radičević" Žitište.

Na ovogodišnji konkurs pristigla su 94 rada iz svih 11 osnovnih škola sa teritorije naše opštine. Na srpskom jeziku dostavljeno je 80 radova, 47 pesama i 33 prozna rada.

Na mađarskom jeziku pristiglo je 6 proznih radova učenika viših razreda, a na rumunskom 8 proznih radova učenika nižih razreda.

Nagrađeno je ukupno 25 radova, a pohvaljeno je i 16 učitelja i nastavnika za izuzetnu saradnju i afirmaciju literarnog stvaralaštva dece i mladih. Posebno je pohvaljena i Osnovna škola "Đura Jakšić" iz Međa koja je na ovogodišnji konkura dostavila 32 rada.

Sve pristigle radove je pročitao, i odabrao najbolje, žiri u sastavu: v.d. direktora Biblioteke "Branko Radičević" Robertina Šijan, pomoćnica predsednika opštine Žitište Edit Sarka i bibliotekarka Biblioteke "Branko Radičević" Tanja Baloš.

Write comment (0 Comments)

Uspešno su okončane sve tri akcije dobrovoljnog davalaštva krvi na našem terenu, koje su bile predviđene Planom akcija dobrovoljnog davalaštva krvi.

Odziv dobrovoljnih davalaca je bio zadovoljavajući. Po mestima to izgleda ovako: U Česteregu je 10 dalo krv, u Međi je bilo 16 davalaca dok je u Žitištu 30 njih dalo krv.

Crveni krst Žitište očekuje da se trend porasta broja davalaca nastavi, kao i da se prijave davaoci iz ostalih naseljenih mesta kako bi i kod njih organizovali akcije.

Svi davaoci i prisutni na akciji su maksimalno ispoštovali propisane mere zaštite od Covid infekcije na čemi im se posebno zahvaljujemo. Hvala svim našim dobrovoljnim davaocima, živi i zdravi bili i čuvajte se.

Vaš Crveni krst Žitište

Write comment (0 Comments)

U četvrtak 3. juna u zgradi Opštine Žitište potpisani su ugovori o dodeli jednokratne finansijske podrške za održavanje zaposlenosti između Opštine i poslodavaca na teritoriji opštine Žitište koji nisu radili u proteklom periodu usled mera suzbijanja korona virusa.

Obezbeđeno je za 20 preduzetnika (78 radnih mesta) po 30.000,00 dinara jednokratne novčane pomoći za svakog zaposlenog.

Korisnik finansijske pomoći je dužan da zadrži do 31.07.2021. godine isti broj zaposlenih kao i da uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje za svaki mesec trajanja ugovornih obaveza.

Ugovor su potpisali predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević, zamenik predsednika Đorđe Žuža i zastupnici poslodavaca na teritoriji opštine Žitište.

Write comment (0 Comments)

Postanite vlasnik ekskluzivnog stana u mirnom mestu kraj Begeja, Žitištu (Na samo 15 minuta od Zrenjanina).

Stanovi koji se nalaze u samom centru su odmah useljivi a u ponudi su od 69m2 i 91m2.

Cena varira od 499 do 599e po m2 u zavisnosti od stana.

U sklopu ovog stambeno-poslovnog kompleksa u centru Žitišta nalazi se Javni Beležnik (Notar), Persu market, Pinbett kladionica, Pallavolo Kafe/Picerija (do 1 avgusta staklena bašta od 33m2 ispred picerije kao i dečije igraliste od 220m2), zgrada poseduje ograđeno dvorište sa automatskom led rasvetom video nadzorom, roštiljem i mini parkom.

KONTAKT

Direktna prodaja stanova +381 62 28 10 94

Srećna kupovina!

Write comment (0 Comments)

U organizaciji Turističke organizacije opštine Žitište održava se Prvi festival cveća na trgu u Žitištu 9. i 10. juna.

Do sada je dosta izlagača već potvrdilo svoj dolazak na festival a svi zainteresovani mogu da se prijave Turističkoj organizaciji opštine Žitište na broj telefona 023 3 822 250

"Na festivalu ćete moći da vidite raznih vrsta cveća, saksijskog cveća, baštenskog cveća, sadnica, ukrasnih tuja i čempresa, grnčarije.." - poručuju iz Turističke organizacije.

Write comment (0 Comments)

Poslednji dan u osnovnoj školi "Nikola Tesla" u Banatskom Karađorđevu učenici završnih razreda proslavili su tradicionalno i u veselju.

Oni su tradicionalnim polivanjem nakon časova se oprostili sa jednim periodom odrastanja.

Kako običaj nalaže maturanti su nosili bele majce ispisane imenima svojih drugara kako bi im školski dani ostali u lepom sećanju.

Želimo im da ih sreća prati i da pametno donesu dobre odluke u budućem životu.

Write comment (0 Comments)

Mgr. Jene Hajnal predsednik Nacionalnog Saveta Mađara sa svojim saradnicima posetio je u opštini Žitište mesne zajednice Tordu, Hetin i Novi Itebej.

Cilj posete je bio da se u ovim mestima obiđe i pogleda kako teku radovi na već započetim projektima, kao i o daljim mogućnostima ulaganja u kulturu, obrazovanje i u rad i razvoj crkava i crkvenih zajednica.

Delegacija na čelu sa predsednikom je zadovoljna sa do sada izvršenim radovima na započetim projektima i shodno svojim mogućnostima pomoći će u realizaciji istih.

Domaćini su goste upoznali sa svojim planovima i potrebama za naredni period. Predsednik Jene Hajnal je istakao da će se svakako nastaviti dalja saradnja sa ovim mesnim zajednicama i u načelu se dogovorili o prioritetnim projektima i ulaganjima u narednoj godini.

Write comment (0 Comments)

U četvrtak 10. juna u Novom Sadu u amfiteatru SPC “Vojvodina” održana je Izborna skupština Sportskog saveza Vojvodine.

Na današnjoj Skupštini Generalni sekretar sportskog saveza opštine Žitište, Smiljka Jakšić, izabrana je za potpredsednicu i člana Upravnog odbora Sportskog saveza Vojvodine dok je za predsednicu izabrana Jasmina Juras.

Sve prisutne na skupštini pozdravio je Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta koji je i ovom prilikom istakao odličnu saradnju Pokrajinskog sekretarijata i Opštine Žitište i izrazio uverenje da će dosadašnja uspešna saradnja i dalje biti nastavljena.

 

Write comment (0 Comments)

TR ''AgroSučević'' na adresi Cara Dušana 25 u Žitištu, od 1. juna 2021. godine je otvorila samouslužnu autoperionicu. Pranje, usisavanje, voskiranje i ispiranje sa osmozom vodom će vašem automobilu doneti sjaj, bez mrlja i fleka.

Dodjite i uverite se u kvalitet pranja vašeg vozila. Cene pranja su vrlo pristupačne.

Radno vreme autoperionice je od 00-24h.

Write comment (0 Comments)

Prvi "Festival cveća" u Žitištu u organizaciji Turističke organizacije opštine Žitište održava se danas i sutra. Veliki broj izlagača cveća od Subotice do Resave pojavio se danas na Trgu u Žitištu.
 
Na festivalu možete da pogledate i kupite raznih vrsta saksijskog ili baštenskog cveća, sadnica, ukrasnih tuja i čempresa, grnčarije... Ovom prilikom putem fotografije prenosimo vam deo atmosfere i ove lepote.
 
Ako ste zakasnili danas dođite sutra jer oni su tu samo zbog vas.
 
 
 
 
Write comment (0 Comments)

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić obišao je danas poljoprivredno gazdinstvo Milorada Trivunovića u Banatskom Dvoru, u opštini Žitište. Tamo je, ujedno, banatskim farmerima uručio ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi.

Božić je tom prilikom kazao da će vojvođanskim farmerima ukupno biti uručena 104 ugovora na osnovu konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi na teritoriji AP Vojvodine.

Resorni sekretarijat je za te namene obezbedio 90 miliona dinara bespovratnih sredstava. To je deset miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu.

– Cilj ovog konkursa je opremanje stočarskih farmi, kao i nabavka opreme za hlađenje i skladištenje mleka, zatim opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste hrane. Nadam se da će svi dobitnici subvencija ova sredstva iskoristiti kako bi unapredili i modernizovali svoje farme. Samim tim će i povećati proizvodnju – poručio je ovom prilikom Čedomir Božić.

On je istakao da je maksimalni iznos po jednoj prijavi iznosio dva miliona dinara i da Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sufinansira do 70 posto investicije.

Resorni sekretar je posebno istakao da je namera Sekretarijata da ovakvim i sličnim konkursima pospešuje posebno prepoznate kategorije poljoprivrednih proizvođača kao što su mlađi od 40 godina, kao i žene, koje su potpisnice 43 ugovora po ovom konkursu. Od toga, 26 žena je mlađe od 40 godina.

– Cilj nam je takođe da podižemo i standarde u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Na ovaj način uticaćemo i na kompletno unapređivanje određenih segmenata u ovoj oblasti, a buduće konkurse ćemo kreirati i na osnovu iskustava sa terena i sugestija dobijenih kroz razgovore sa poljoprivrednicima – istakao je Božić u Banatskom Dvoru.

Milorad Trivunović ima farmu pilića, a sredstva koja je dobio iskoristiće za nabavku mašine za proizvodnju koncentrovane hrane. Trenutni kapacitet farme je 70.000 pilića.

Write comment (1 Comment)

U Pallavolo piceriji u centru Žitišta u ulici Zdravka Čelara br. 6 možete poručiti pica na drva po originalnoj recepturi.

Akcenat je na kvalitetu pice i brzoj dostavi. Pored pice, u ponudi naći će se slane i slatke palačinke kao i sendviči iz pica peći.

Od utorka 8. juna u ponudi su novi specijaliteti

Quattro stagione (sastojci: pelat, tri vrste rendanog sira, šampinjoni, dimljena piletina, pizza šunka, kulen, pečenica)

Pallavolo premium (sastojci: pelat, tri vrste rendanog sira, šampinjoni, jaje, pečenica, slanina, pršuta, pavlaka, masline)

Dostava na kućnu adresu se vrši svakim danom i vikendom od 14 do 23h

Žitište, Ravni Topolovac - Besplatna dostava

Banatski Dvor, Čestereg, Torak i Klek - 100 dinara

Banatsko Karađorđevo - 150 dinara

Kontakt telefon 066 8222000

Write comment (0 Comments)

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić posetili su danas Torak i sa tamošnjim poljoprivrednicima razgovarali o unapređenju poljoprivredne proizvodnje, ali i o problemima sa kojima se suočavaju.

Ovom prilikom posećeno je poljoprivredno gazdinstvo Dragofina Bagića iz Torka. Uz domaćina, ministra i sekretara dočekali su predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević, zamenik predsednika opštine Žitište Đorđe Žuža i član Opštinskog veća zadužen za poljoprivredu Predrag Lučić.

Prilikom posete pre svega je bilo reči o republičkim i pokrajinskim konkursima, subvencijama i podsticajima. Nedimović je kazao da je na terenu, obilazeći sela, stekao utisak da su proizvođači svesni da će, što se tiče ratarstva, ove godine dobro proći. Kako je rekao, cene su dobre, a sva je prilika da će biti i dobar rod.

Write comment (1 Comment)

Ribolovačko udruženje "Amur" iz Krajišnika dana 20.06.2021. organizuje humanitarno takmičenje u pecanju za nastavak daljeg lečenja dečaka Milana i Miloša Praštalo.

Kotizacija je 2000 dinara po ekipi,a ukupan fond od uplata biće prosleđen porodici Praštalo.  Na samom jezeru će biti postavljena i kutija za dobrovoljne priloge tako da se i stanovnici mesta Krajišnik još jednom mogu uključiti u akciju.

  "Ovim povodom pozivamo sve ljude dobre volje da pokažu svoju humanost i solidarnost sa porodicom Praštalo u borbi za konačno ozdravljenje "naših" dečaka."

Pravila takmičenja su:

-Ekipa broji neograničen broj takmičara koji pecaju na 4 štapa po ekipi.

-Dozvoljene su sve tehnike pecanja kao i svi mamci. -Obavezni su sakovi za čuvanje ribe.

-Maksimalan broj ekipa je 32..

-Ovog puta će pobednicima biti uručene zahvalnice jer nam je u cilju da sav prikupljeni novac prosledimo porodici mališana koji im je preko potreban!

-Takmičenje počinje u 08h i trajaće do 16h. -Skup takmičara najkasnije do 7:15 ispred jezera!

-Prijave na br. telefona:0604192089(Šulji) 0665053518(Nikola).

"Dodjite i pomozite da u skorije vreme i Milan i Milos pecaju uz nas!" "AMUR" Krajišnik

Write comment (1 Comment)

U petak 28. maja 2021. učenici i njihovi nastavnici IO “Aleksa Šantić” iz Ravnog Topolovca su obeležili Dan škole.

Tema ovogodišnjeg programa je projekat pod nazivom ,,Da vam se predstavimo”.

Učestvovali su učenici svih odeljenja i ukratko predstavili najbolje radove koji su nastali ove školske godine. Ceo program je izveden u školskom dvorištu.

Write comment (0 Comments)

Crveni krst Žitište organizuje redovne akcije dobrovoljnog davalaštva krvi u Česteregu, Međi i Žitištu. Akcije će se održati dana 08.06.2021. godine (utorak) u Česteregu i Međi i dana 11.06.2021. godine (petak) u Žitištu.  I to:

U Česteregu u zgradi Mesne zajednica u vremenu od 9,00 do 10,00 časova

U Međi u sali osnovne škole u vremenu od 10,30 časova do 12,00 časova

U Žitištu u Dnevnom boravku penzionera pored stanice Policije u vremenu od 9,00 časova do 11,00 časova.

Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i ostale građane koji do sada nisu davali krv, a ispunjavaju uslove da budu dobrovoljni, anonimni davaoci krvi da se odazovu ovim akcijama jer su evidentne smanjene zalihe ove dragocene tečnosti.

Odvojte malo svog slobodnog vremena, učinite dobro delo i spasite nečije živote.

S poštovanjem, Vaš Crveni krst Žitište. Vidimo se na akciji.

Write comment (0 Comments)

Program „Zajednici zajedno“ je program društvene odgovornosti kompanije  NIS u okviru koga kompanija sprovodi konkurs za podršku projektima iz oblasti kulture, obrazovanja i nauke, sporta, javnog zdravlja, socijalne zaštite i zaštite životne sredine.

Кompanija je u 2020. godini sredstva opredeljena za realizaciju projekta u okviru programa „Zajednici zajedno“ usmerila na oblast: obrazovanje – digitalizacija nastavnog procesa i unapređenje bezbedonosno – informacionih sistema u obrazovnim  ustanovama.

OŠ „Miloš Crnjanski“ Srpski Itebej je učestvovala na konkursu kompanije NIS na kojem su joj odobrena sredstva u iznosu od 1,706,484,00 dinara za nabavku laptopova, smart televizora, računarskih konfiguracija, HDMI i VGA kablova, projektora, univerzalnih kolica za projektore, belih magnetnih tabli, tastatura, miševa, kao i školskog nameštaja.

Ovim projektom škola je ostvarila veoma značajne rezultate predviđene  prijavom na konkurs:
- Opremljenost učionica u izdvojenom odeljenju u Međi pojedinačnim  komponentama digitalnih paketa i televizorima za izvođenje digitalne nastave;
- Upotpunjena digitalna opremljenost jedne učionice u izdvojenom odeljenju u Hetinu nabavkom laptopa za izvođenje digitalne nastave;
- Opremljenost učionica u matičnoj školi u Srpskom Itebeju pojedinačnim  komponentama digitalnih paketa za izvođenje digitalne nastave;
- Opremljenost informatičkih kabineta, digitalne i interaktivne učionice novim školskim nameštajem;
- Nastavni proces je izašao iz okvira tradicionalne nastave, prevazišao se  frontalni način rada i proces učenja je osavremenjen digitalnim  sadržajima, a samim tim je učenicima omogućeno kvalitetno sticanje novih  znanja u skladu sa razvojem tehnike, tehnologije i novih načina razmene  informacija;
- Кreativnost i motivisanost učenika za nastavne sadržaje i učenje je na  višem nivou, a nadamo se da će se postignuća i ostvarenost ishoda  približiti republičkom nivou;
- Modernizovan školski prostor novim nameštajem i opremom je bezbedno  mesto u kojem se svi učenici, nastavnici i drugi radnici škole osećaju sigurno.

Nabavkom pojedinačnih komponenti digitalnih paketa, opreme za informatičke  kabinete i školskog nameštaja kroz realizaciju ovog projekta obezbedila se  ravnopravna dostupnost digitalnih sadržaja u svim učionicama škole,
osavremenjivanje nastavnog procesa i prostorija u kojima se izvodi nastava, kao i  povećanje bezbednosti učenika, nastavnika i radnika na održavanju higijene u školi.

Кako danas, novo vreme, savremeni tehnički i tehnološki razvoj, utiče na  velike promene obrazovnog procesa uvođenjem digitalnih nastavnih sadržaja, naša  škola je ovim putem uhvatila korak sa neminovnim promenama i obezbedila  savremeniji proces učenja i sticanja znanja i veština svih učenika.

Write comment (0 Comments)

Predsednica Skupštine opštine Žitište Ivana Petrić raspisala je izbore za članove Saveta svih 12 mesnih zajednica na teritoriji opštine Žitište. Izbori su zakazani u nedelju 13. juna.

Izbori su raspisani za savete Mesnih zajednica Žitište, Banatski Dvor, Čestereg, Banatsko Karađorđevo, Torda, Ravni Topolovac, Torak, Banatsko Višnjićevo, Srpski Itebej, Novi Itebej, Međa i Hetin.

Održana je i sednica Izborne komisije na kojoj su utvrđene liste kandidata za svaku mesnu zajednicu:

Banatsko Karađorđevo

1.    Marija Maljković   1984    Vaspitač
2.    Petar Lukić    1995    Administrativni službenik
3.    Smiljka Jakšić    1974    Službenik   
4.    Goran Čobanov    1974    Radnik
5.    Dušan Avramov    1978    Radnik
6.    Bojan Ilić    1983    Radnik
7.    Branko Ivančević    1996    Dipl. fizioterapeut
8.    Milan Bogunović    1982    Dipl. veterinar
9.    Vladimir Bogdanović    1962    Radnik

Čestereg

1.    Vasa Pribičević    1963    Inženjer mašinstva
2.    Arijana Marković    1989    Spec. str. inž. tehnologije
3.    Branislav Eskić    1980    Master ekonomista
4.    Željko Obradović    1991    Trgovački tehničar
5.    Nikola Savić    1991    Električar
6.    Jovica Bekić    1969    Električar
7.    Ilinka Garić    1967    Кuvar
8.    Mile Ševarika    1953    Penzioner

Ravni Topolovac

1.    Vukašin Vulić    1985    Dipl. menadžer bezbednosti
2.    Miodrag Dangubić    1958    Polj. Mašinski tehničar
3.    Slobodanka Žuža – Boba    1948    Penzionerka
4.    Milisav Jovanović    1991    Dipl. ekonomista
5.    Mitar Кujundžić    1998    Elektrotehničar energetik
6.    Milenko Pavić    1963    Elektrotehničar mašina
7.    Strahinja Šošo    1990    Ekonomski tehničar

Hetin

1.    Mihajlo Grujić    1958    Ptt službenik
2.    Nikolina Batula    1992    Pekar
3.    Ivan Pavlović    1985    Radnik
4.    Čaba Кiš    1973    Poljoprivrednik
5.    Mladen Daraboš    1984    Policajac
6.    Zoltan Sarka    1965    Vozač

Torak

1.    Marijeta Bure    1969   nastavnik razredne nastave
2.    Laura Petrović   1988   master ekonomista
3.    Vasile Rošu    1992    doktor medicine
4.    Marinel Bandu   1992    poljoprivrednik
5.    Vladimirka Ivetić   1977    mašinski tehničar
6.    Marjana Popi  2001    finansijski administrator
7.    Petrović Jon Darije   1993    dipl. ing. analitičar zaštite životne sredine
8.    Janku Filip 1996    dipl. ekonomista
9.    Damjan Danijel 1986    poštar

Međa

1.    Jovo Simić    1950    Penzioner
2.    Nada Grozdanić    1962    Poljoprivrednik
3.    Miljko Miljković    1987    Programer
4.    Marko Grabovac    1988    Vozač
5.    Boro Filipović    1983    Radnik
6.    Saša Đorđević    1971    Magacioner
7.    Aleksandar Timin    1987    Dipl. menadžer

Žitište

1.    Mladen Davidović    1990    Inženjer zaštite od požara
2.    Mladen Trivunović    2001    Tehničar za zaštitu životne sredine
3.    Zoran Manojlović    1979    Fizičko-tehničko obezbeđenje
4.    Predrag Ugrenović    1971    Кontrolor robe
5.    Dragana Mandić    1986    Medicinska sestra - tehničar
6.    Dalibor Grbić    1973    Elektrotehničar automatike
7.    Isidora Savanović    1990    Master ekonomista
8.    Slavomir Кuručev    1962    Radnik
9.    Milan Novak    1966    Radnik 
10.    Čedomir Polovina    1992    Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
11.    Mane Dubajić    1959    Penzioner
12.    Milić Moldovan    1988    Master ekonomije

Banatski Dvor

1.    Dejan Melar    1984    Master informacionih sistema
2.    Nemanja Кaragić    1993    Strukovni inženjer tehnologije
3.    Milica Jovanov    1955    Penzioner
4.    Milovan Trivunović    1977    Poljoprivrednik
5.    Igor Čikoš    1988    Rukovalac građevinskih mašina
6.    Laslo Galgo    1971    Vodoinstalater
7.    Siniša Marčeta    1965    Radnik

Torda

1.    Janoš Dobai 1952    dipl. pravnik
2.    Ede Dvorak  1970    dipl. inž. poljoprivrede
3.    Кornelija Кiš 1990    dipl. inž. geodezije
4.    Vendel Detki  1992    dipl. ekonomista
5.    Кristina Šagi Кukli 1980    prof. biologije
6.    Edvin Barna  1984    službenik
7.    Tibor Nemet 1969    preduzetnik
8.    Ištvan Кovač 1957    preduzetnik
9.    Nandor Poša 1973    Radnik

Novi Itebej

1.    Jožef Кerekeš  1990    dipl. ekonomista
2.    Atila Patai 1978    preduzetnik
3.    Eva Horvat  1995    dipl. ekonomista
4.    Oto Кucora  1985    mašinski inžinjer
5.    Кatalin Buka  1970    preduzetnik
6.    Atila Zima 1979    metalostrugar
7.    Zoltan Zima   1976    poljoprivrednik
8.    Bela Кiš  1970    metalostrugar

Banatsko Višnjićevo

1.    Nikola Novaković    1985    Radnik
2.    Nenad Agramović    1956    Penzioner
3.    Desimir Ćurčić    1957    Radnik 
4.    Nebojša Erceg    1958    Radnik 
5.    Milan Novaković    1972    Poljoprivredni tehničar

Srpski Itebej

1.    Stevan Rajić    1968    Poljoprivrednik
2.    Đurđevka Rakić    1970    Prosvetni radnik
3.    Goran Arsić – Кokica    1971    Poljoprivrednik   
4.    Jovan Srdanov    1985    Poljoprivrednik   
5.    Vladan Josić    1987    Medicinski radnik  
6.    Dragan Andrijin - Кurca    1970    Кv. majstor   
7.    Dejana Milošev    1992    Pomoćnik operatera   
8.    Dalibor Marković    1987    Vozač
9.    Zlatko Mrkšić    1984    Tehnički direktor

Više na o izborima na linku  - www.zitiste.rs

Write comment (3 Comments)

Udruženje proizvođača voćnih rakija i Turistička organizacija opštine Žitište organizuju i ove godine Festival i degustaciju rakije.

Festival rakije sa izložbom i degustacijom će se održati 17.7.2021. godine u parku kod Osnovne škole od 10-20 časova.

: Za ocenjivanje potrebno je poslati uzorak rakije u staklenoj boci od 0,5 litara i 600 dinara kotizacije po uzorku, cena je ista i za učesnike izvan Repulike Srbije.

:: Uzorke dostaviti do 20. juna 2021. godine na adresu: Aleksandar Tucić, Banatska br. 9, 23210 Žitište, za ostale informacije i dogovor oko dostave možete dobiti na broj telefona: 064/8341137 svakim danom od 7-22 časa.

Na flaši je potrebno upisati jasno ime i prezime, vrstu, jačinu i godinu proizvodnje, adresu i kontakt telefon. 

Ocenjivanje uzoraka izvršiće stručni žiri u periodu od 26.-27 juna 2021. godine.

:: Glavna nagrada je tri kazana za pečenje rakije + nagrade iznenađenja (drvena, inoks i polipropilenska burad, enzimi, kvasci...). Za glavnu nagradu potrebno je poslati minimum 5 uzoraka.

Write comment (0 Comments)