Gruja Petrol

Kompanija NIS objavila je rezultate konkursa „Zajednici zajedno“ za 2017. godinu.

Finansijska sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara dodeljena su za četiri projekta:

1. Fudbalski klub "Terekveš" - Bušenje bunara u Hetinu u cilju obezbeđivanja higijenskih uslova na stadionu, kao i vode za čitavo naselje Hetin obzirom na loše stanje postojećeg bunara - 825.000,00 dinara

2. KUD "Ilija Preradović", Banatsko Karađorđevo - Nabavka nošnje za redovan rad i nastupe Kulturno-umetničkog društva u cilju proširenja repertoara i ostvarivanja nezavisnosti u svom radu -  1.042.364,00 dinara

3. Moje parče Evrope -  Nabavka kanti za otpatke, postavljanje parkovskog mobilijara u naseljenim mestima Žitište; nabavka i rekonstrukcija tribina i reflektora na terenima za male sportove u Banatskom Dvoru, Česteregu i Torku - 1.062.120,00 dinara

4. Osnovna škola "Sveti Sava" - Opremanje školskih fiskulturnih sala u Žitištu, Torku, Ravnom Topolovcu i Banatskom Dvoru: nabavka gimnastičkih sprava i opreme u školskim fiskulturnim salama za potrebe škola i lokalnih sportskih klubova 1.070.516,00 dinara

Write comment (0 Comments)

Opštini Žitište odobrena su nepovratna sredstva u iznosu od skoro 1.6 miliona dinara po osnovu konkursa za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave.

Sredstva su opštini odobrena za realizaciju sledećih ciljeva: ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, snižavanje psihološke cene roditeljstva, promocija reproduktivnog zdravlja adolescenata, borba protiv neplodnosti, populaciona edukacija i aktiviranje lokalne samouprave.

Tim povodom toku jučašnjeg dana, delegacija iz Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku, Slavice Đukić Dejanović, posetila je opštinu Žitište.

Cilj posete bio je razgovor u vezi sa primenom mera populacione politike koja se sprovodi u Opštini Žitište putem projekta sufinansiranim sredstvima ovog ministarstva.

Sastanku su prisustvovali Nikola Jovanović, šef Kabineta, i savetnici Gojko Trkulja, Mirjana Cvijanović, Srđan Marković, zatim zamenik predsednika opštine Žitište Đorđe Žuža, zamenik predsednika SO Žitište Filip Jonel, i članovi opštinske Komisije za populacionu politiku.

Write comment (0 Comments)

Povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana seoskih žena, Grad Zrenjanin i Opštinu Žitište juče su posetile državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović i pomoćnica ministra Nina Mitić. Zajedno sa načelnicom Srednjebanatskog upravnog okruga Snežanom Vučurević, gradonačelnikom Zrenjanina Čedomirom Janjićem, njegovim pomoćnikom Draganom Ćapinom, predsednikom Opštine Žitište Mitrom Vučurevićem i poslanicom u Skupštini AP Vojvodine Stojankom Lekić, one su obišle tri domaćinstva u Lazarevu i Žitištu u kojima se žene uspešno bave zanatstvom, preduzetništvom i poljoprivredom, a potom i razgovarale sa ženama sa teritorije Opštine Žitište, na tribini organizovanoj u tom mestu.

Nakon posete domaćinstvu Ane Koso koja se, sa suprugom, bavi proizvodnjom povrća u plastenicima, državna sekretarka Stana Božović i pomoćnica ministra Nina Mitić, razgovarale su u Žitištu sa ženama s teritorije te opštine.

Tokom susreta bilo je reči o mogućnostima za pokretanje sopstvenog biznisa, načinu konkurisanja i korišćenja podsticajnih sredstava, razvijanju poslovne ideje, a predstavljena je i izložba radova žena sa teritorije Opštine Žitište koje su dobila podsticajna sredstva prethodne godine i zahvaljujući tim sredstvima razvile ili unapredile određenu vrstu preduzetništva.

Izvor: www.zrenjanin.rs

Write comment (0 Comments)

U organizaciji kancelarije Zaštitnika građana opštine Žitište dana 20.09.2017 godine u Žitištu održano je stručno predavanje u cilju prepoznavanja slučajeva maloletnčke delinkvencije - vršnjačkog i digitalnog nasilja ,prepoznavanja lošeg uticaja medija na decu-mlade i podizanja pedagoških kapaciteta na lokalnom nivou.

Predavanje je sprovelo stručno lice dr. pedagogoje Marija Ranđelović, a učesnici su bili prosvetni radnici ( nastavnici i vaspitači), predstavnici ustanove socijalne zaštite , policije i druge organizacije.

Uz predavanje održana je i promocija knjige „Obrazovna politika i medijska pismenost“ kako bi se javnost dodatno senzibilisala na pojave negativnog sadžaja kojima su deca-mladi sve više izloženi, a profesionalci edukovali za detekciju svih znakova koji ukaz uju na podsticaj prestupničkog ponašanja mladih.


 

Write comment (0 Comments)

Velika humanitarna akcija PerSu marketa, pod nazivom Topli dinar, za obezbeđivanje ogreva za 100 najugroženijih porodica, pokrenuta je i ove godine. Sakupljanje novca počelo je 1. i traje sve do 31. oktobra. Od svakog ostvarenog računa u PerSu marketima izdvojiće se po 1 dinar, tokom tih mesec dana, da bi se od sakupljenog novca kupio ogrev u vrednosti od preko milion i po dinara, koji će se dostaviti porodicama pre zime.

 

Akciju Topli dinar organizujemo treću godinu zaredom. Veoma smo zadovoljni odzivom građana i uz njihovu pomoć i ove godine će novih 100 porodica dobiti ogrev za celu zimu“ - poručuju iz PerSu marketa.

Cilj akcije je da se pomogne i dodatno doprinese zajednici, kroz direktnu i transparentnu pomoć najugroženijima, a u sve to uključili su se i prijatelji akcije, kompanije Štark, Imlek, Moravka, Pepsi, Kremanska voda i Victoria oil, koje su podržale akciju i istakle važnost brige o potrošačima.

Tokom mesec dana trajanja akcije, sakupljaće se sredstva tako što će kompanija PerSu od svakog ostvarenog računa odvajati po 1 dinar, od kojih će se kupiti ogrev. Samim tim, što se više računa ostvari i što se više potrošača uključi, više će se i porodica obezbediti.

Po završetku akcije, kad se sakupe sredstva, sledi kupovina ogreva i uručenje porodicama, već u prvoj nedelji novembra, kako bi spremno dočekali zimu.

 

 

Write comment (1 Comment)

U Banatskom Višnjićevu prema popisu iz 2011. godine bilo je 258 stanovnika. Sada ih ima tek 200. Ovo lepo banatsko mesto koje su svojevremeno naselili solunski dobrovoljci polako izumire.

U selu nema posla, jedan broj meštana nasao ga je u Zrenjaninu ili Novom Sadu, oni koji su ostali bave se uglavnom poljoprivredom.

"Stanovnika je sve manje, selo nema poštu, poštar dolazi ovde jedanput nedeljno. Ono što je još veći problem jeste što i lekar dolazi samo jednom tokom nedelje. Loše su i saobraćajne veze. Dom kulture nam je nesrećno izgoreo 2007. godine i zgrada stoji tako oštećena jer selo nema para za njenu popravku. Crkva je nova, nedostaje para za enterijer i ikonostas" - kaže Milan Đilas predsednik Saveta Mesne zajednice.

Osnovna škola je zatvorena 2006. godine jer je bilo malo đaka koji sada idu na nastavu u Krajišnik.

U centru Banatskog Višnjićeva nalazi se spomen obeležje solunskim dobrovoljcima i žrtvama Drugog svetskog rata. Otvorena je i spomen soba u zgradi škole.

Kako kaže Đilas najvažnije je da se pronađe način da mladi ostanu na selu. Treba im ovde obezbediti i posao, ali i dobre uslove za život.

Izvor: List Zrenjanin

Write comment (6 Comments)

Komisija za rodnu ravnopravnost Opštine Žitište u saradnji sa Domom zdravlja Žitište započinje aktivnost preventivnih pregleda dojke. Prvi pregled je planiran 18.10.2017. od 9 do 13 časova u prostorijama Doma zdravlja Žitište. Preglede će obavljati doktorka Dragica Toljaga.
Komisija za rodnu ravnopravnost poziva sugrađanke da se prijave glavnoj sestri na broj 821-010 i 821-032. Krajnji rok za prijavu je 17.10.2017. do kraja radnog vremena. U navedenom terminu obaviće se pregled prvih dvanaest žena koje se budu prijavile.

Write comment (0 Comments)

Javno komunalno stambeno preduzeće "Ekos" obaveštava stanovnike opštine Žitište da će se zbog kvara kamiona, iznošenje smeća u narednom periodu obavljati u popodnevnim časovima počevši od 14h. Iznošenje smeća obavljaće se po dosadašnjem dnevnom redosledu.

Planirano sakupljanje smeća za danas u Banatskom Višnjićevu i Novom Itebeju obaviće se sutra (utorak), 19.09.2017.godine.

Write comment (0 Comments)

Crkveni odbor Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine u Žitištu na sednici održanoj dana 06. oktobra 2017. godine, doneo je sledeću odluku i oglašava

PRIKUPLjANjE PONUDA za zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine u Žitištu

Raspisuje se oglas za zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine u Žitištu koje se nalaze u k.o. Žitište, upisane u zknj. ul. br. 339 kroz javno prikupljanje ponuda, a parcele su:

1) Parcela br. 3272, TORAČKA STRANA ,njiva 1. klasa, površina od 2 ha 57 a 31 m2

2) Parcela br. 3513, RAVNI BREG, njiva 1. klasa, površina 1 ha 80 a 03 m2

3) Parcela br. 3746, VODOPLAV, njiva 1. klasa, površina 2 ha 27 a 99 m2

4) Parcela br. 3819, VODOPLAV, njiva 2. klasa, površina 2 ha 77 a 10 m2

5) Parcela br. 2694/7, PAŠNjAK (AERODROM), njiva 3. klasa, 13 ha 88 a 38 m2

Ponude se predaju u koverti koja je potpisana na poleđini i zalepljena. Ponuda mora biti na srpskom jeziku, čitko napisana sa sledećim podacima:

1. za pravno lice: tačan naziv, PIB, MB, broj računa, adresu, telefon i faks ponuđača;

za fizičko lice: ime i prezime, adresu i telefon ponuđača;

2. cenu zakupa po hektaru zemljišta koju nudi;

3. datum i potpis.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati 12.oktobra 2017. godine sa početkom u 17 časova u sali iznad biblioteke u Žitištu. Ponude dostaviti svešteniku Branku Markoviću u parohijskom domu u Ravnom Topolovcu ili svešteniku Karađorđu Trivunoviću u Banatskom Dvoru najkasnije do 12. oktobra 2017. god. do 14 časova.

Pravo prisustvovanja otvaranju ponuda imaju samo lica koja su dostavila ponudu i uplatila depozit.

Prilikom izbora ponude, Srpska Pravoslavna Crkvena Opština u Žitištu će primeniti metod ekonomski najpovoljnije ponude.

Ukoliko postoji više ponuda sa istom cenom zakupa učesnici će se nadmetati na javnoj licitaciji.


Pravo da dostave ponudu imaju sva domaća pravna i fizička lica koja izvrše prijavu za učešće i uplate depozit za učešće na javnoj licitaciji. Depozit iznosi 60.000,00 dinara i donosi se zajedno sa ponudom.

Svim učesnicima, osim najpovoljnijem ponuđaču uplaćeni depozit se vraća nakon završetka javne licitacije. Najpovoljnijem ponuđaču uplaćeni depozit se uračunava u crkvenu taksu. Pravo na povraćaj depozita gubi najpovoljniji ponuđač koji odustane od zaključenja ugovora o zakupu.Period zakupa i stupanje u posed

Navedene parcele se nude u zakup na period od tri godine.

Zakupac će stupiti u posed navedene kat. parc. nakon potpisivanja i odobrenja ugovora od strane Eparhijskog Upravnog Odbora Eparhije banatske u Vršcu.

Nakon izbora ponude sa izabranim ponuđačem će biti zaključen Ugovor. Zakupac je dužan da plati Crkvenu taksu od 4% na ukupni iznos zakupnine.Cena i uslovi plaćanja zakupa

Početna cena po zakupljenom hektaru iznosi 275 evra(u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja). Prihvatiće se isključivo ponude koje budu jednake i više od navedenog početnog iznosa.

Iznos zakupa za prvu godinu - 2017/2018 je potrebno uplatiti najkasnije po potpisivanju ugovora, iznos zakupa za drugu godinu – 2018/2019 najkasnije do 31. avgusta 2018. god., a iznos zakupa za treću godinu – 2019/2020 najkasnije do 31. jula 2019. godine.

Za sve informacije obratiti se:

Starešini Hrama Jerej Branko Marković 063 /837-42-50

Sekretaru Crkvene Opštine Žitište Jerej Karađorđe Trivunović 064/912-71-55

Write comment (0 Comments)

Proteklih dana zaposleni na javnim radovima u opštini Žitište sproveli su akciju uređenja prilaza Doma zdravlja u Torku.

Betonirani su prilazi na samom ulazu u zgradu a izgrađena je i staza za osobe sa invaliditetom.

Write comment (0 Comments)

Dana 06.10.2017. godine u maloj sali opštine Žitište potpisani su ugovori između predstavnika kulturno umetničkih društava odnosno amaterskih dramskih sekcija i predstavnika Komisije za saradnju sa udruženjima građana opštine Žitište.

Komisija za saradnju sa udruženjima građana u protkelom periodu donela je Rang listu predloženih programa/projekata z afinansiranje na osnovu raspisanog Javnog poziva za raspodelu sredstava za finansiranje ovih programa/projekata kulturno-umetničkih društava i amaterskih dramskih sekcija za 2017. godinu i to:

1. Udruženje„Klub knjige Branko Radičević“ Žitište - Reči kulture - 55.000,00
2. Kulturno-umetničko društvo „Petefi Šandor“ Torda -Saradnja sa drugim društvima - 100.000,00
3. Kulturno-umetničko društvo„2.Oktobar“ Žitište -Približimo tradiciju deci - 40.000,00
4. Kulturno-umetničko društvo „Deak Ferenc“ Novi Itebej - Projektor,platno i stalak - 60.000,00
5. Kulturno-umetničko društvo „Ilija Preradović“ Banatsko Karađorđevo - Redovan rad i aktivnosti KUD-a - 115.000,00
6. Kulturno-umetničko društvo „Dositej Obradović“ Međa - Očuvanje folklora zajednice - 90.000,00
7. Kulturno-umetničko društvo „Banatski Dvor“ Banatski Dvor - Dani sela u Banatskom Dvoru - 60.000,00
8. Asocijacija za razvoj mađarskog obrazovanja i kulture u Banatskom Dvoru „Sič Imre“ Banatski Dvor - Velika smotra recitatora Vojvodine „Sič Imre“ - 40.000,00
9. Udruženje građana „Karađorđevačka prela“ Banatsko Karađorđevo 20. Karađorđevačka prela - 120.000,00
10. Amatersko pozorište „Jovica Jelić“ Banatsko Karađorđevo - Repertoarsko amatersko pozorište - 125.000,00
11. Kulturno-umetničko društvo „Zora“ Srpski Itebej - Narodna nošnja Banata za decu do 10 godina - 130.000,00
12. Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Sečenji Ištvan“ Hetin - Redovan rad, programi i projekti u oblasti zaštite kulture, koji donose očuvanju, unapređenju, razvoju i prezentaciji kulturnog nasleđa u opštin iŽitište - 90.000,00
13. Društvo za negovanje narodnih običaja i tradicija „Buzavirag“ Novi Itebej - Materijal za narodnu nošnju i šivenje narodne nošnje - 75.000,00

Write comment (0 Comments)

Dana 16-09-2017 (subota) od 11 do 16 časova kroz opštinu Žitište prolazi 38. Međunarodna biciklistička trka.

U gore navedenom vremenu biće obustavljen kompletan saobraćaj na deonici Zrenjanin - Klek - Žitište (obilaznica) - Torak (glavni put) - Krajišnik. 

Mole se građani za razumevanje, takođe da isplaniraju dnevne aktivnosti u navedenom periodu.

Takođe, mole se građani da ne ugrožavaju bezbednost održavanja trke, kao i da se pridržavaju naloga organizatora i policije.

Write comment (0 Comments)

Upravo smo dobili informaciju od bivšeg predsednika Skupštine Kompanije Agroživ AD Branka Nadaždina i bivšeg generalnog direktora Predraga Amižića da će podela i potpisivanje rešenja Fonda solidarnosti za radnike Kompanije Agroživ biti obavljeno u petak 06.10.2017. godine u Velikoj sali Doma kulture u Žitištu sa početkom u 10.30 časova.

Uručivanju rešenja i potpisivanju prisustvovaće Jablan Obradović direktor Fonda solidarnosti Republike Srbije sa svojim saradnicima i obratiće se sa svim potrebnim objašnjenjima a nakon toga će se pristupiti i potpisivanju pojedinačnih rešenja.

Pozivaju se radnici Kompanije Agroživ (njih 366) za koje su rešenja donešena da se odazovu ovom pozivu a u slučaju lične sprečenosti umesto njih može doći neko od članova uže porodice (bračni drug ili deca).

Write comment (0 Comments)

Osnovna škola "Nikola Tesla" danas je u svečanoj i gostoprimljivoj atmosferi praznovala svoj Dan i za svoje goste, prijatelje i zvanice priredila prigodni program.

Nakon jednog zaista afirmativnog obraćanja direktorke Angeline Maljković Ždrale o bogatom školskom životu Banatskog Karađorđeva, dodeljene su zahvalnice najuspešnijim učenicima.

Zatim su učenici sedmog i osmog razreda, prikazali romantičnu predstavu "Na balu kod Mine" kojom su na veoma sugestivan način dočarali ključne figure srpske kulturne istorije 19. veka.

Write comment (0 Comments)

U razgovoru sa Brankom Nadaždinom bivšim predsednikom Skupštine Kompanije Agroživ AD Žitište i Predragom Amižićem bivšim generalnim direktorom rečeno nam je da je Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srbije na sednici održanoj 29.09.2017. godine odobrio sredstva za radnike Kompanije.

Na taj način, istakli su naši sagovornici, izvršena su sva tri zadatka koje je Vlada Republike Srbije postavila pred njih. Isplaćena su sredstva socijalnog programa u visini od 200 evra po godini za ukupan radni staž radnika Kompanije koji su imali u radnim knjižicama. Ova sredstva su isplaćena još u toku prošle godine. Stečajna upravnica Kompanije Dragica Arsić povezala je staž radnicima koji su dobili socijalni program u celosti do 25.05.2016. godine kada im je prestao radni odnos u Kompaniji. I treće sada će biti realizovana sredstva iz Fonda solidarnosti.

Očekuje se da ovih dana predstavnici nadležnog Ministarstva i Fonda solidarnosti posete Žitište i uruče radnicima rešenja i odmah potom će biti i uplata na njihove tekuće račune. O datumu će radnici biti blagovremeno obavešteni.

Write comment (0 Comments)

Ovog vikenda u Banatskom Karađorđevi meštani ovog mesta obeležavanju Dan mesne zajednice.

Program je počeo u petak uveče logorskom vatrom u vatrometom u centru sela a nastavljen je u subotu kada je održan deseti memorijalni turnir u košarci "Nikola i Branka".

U toku tog dana vence na spomen obeležja Obrenu Janjuševiću i spomeniku dobrovoljcu položili su Snežana Vučurević načelnica Srednje-banatskog upravnog okruga, Zoran Kasalović, državni sekreter u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Mladen Ajduković predsednik saveta mesne zajednice Banatsko Karađorđevo i ostali građani.

Kasnije je odžana pozorišna predstava "I tako" u izvođenju Amaterskog pozorišta "Jovica Jelić" a program se nastavlja i u nedelju 10.09. sa fudbalskim i košarkaškim utakmicama  a u večernjim časovima i građani će moći da pogledaju nastup plesne grupe iz ovog mesta pod nazivom "Ludi letnji ples".

 

Write comment (0 Comments)

Manifestacija Dečija nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala.

Tako i organizator Kulturno prosvetna zajednica Žitište po peti put u saradnji sa Osnovnim školama i Predškolskom ustanovom sa teritorije naše Opštine, organizuje „Opštinski školski vašar“ u okviru Dečije nedelje.

Radionica sa decom ometenom u razvoju održaće se 04.10. 2017 godine sa početkom u 10 časova, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Žitište, u dnevnom centru kod policijske stanice.

„Opštinski školski vašar“ održaće se 05.10. 2017 godine sa početkom u 10 časova na Trgu u Žitištu pod sloganom „ GRADIMO MOSTOVE MEĐU GENERACIJAMA ZA RADOST SVAKOG DETETA“.

Write comment (0 Comments)

Kao što je poznato u toku avgusta meseca 2017. godine građani opštine Žitište su u nagradnoj igri "Gde nam deca rastu" svojim glasovima osvojili Nivea dečije igralište.

Dana 05.09.2017. godine Opšitnu Žitište posetili su predstavnici agencije koja zastupa Nivea Kompaniju.

Na sastanku izmedju predstavnika agencije i čelnika Lokalne samouprave Žitište dogovoreno je da je u interesu obe strane da igralište bude montirano do kraja kalendarske 2017. godine.

Nakon tog sastanka usledio je obilazak terena i odlučivanje najbolje lokacije a izbor je pao na prostor ispred Predškolske ustanove "Desanka Maksimović" u centru Žitišta.

Vrednost samog igrališta iznosi 35.000 evra i poseduje sve bezbednosne sertifikate, a što je najbitnije igralište će biti pod video nadzorom, odnosno kamere su već postavljene na objektu predškolske ustanove.

Ono što sledi nakon ovog sastanka su pripremne radnje sa obe strane, odnosno da Lokalna samouprava Žitište omogući svu potrebnu dokumentaciju i da uradi pripremne radnje za postavku igrališta a nakon tog dela sledi i potpisivanje ugovora sa predstavnicima Nivea Kompanije i na kraju montiranje i otvaranje dečijeg igrališta.

Kompanija Nivea je do sada poklonila dvadesetjedno dečije igralište mestima i gradovima širom Srbije a sledeće na redu koje će biti postavljeno je u Žitištu. U našem okruženje takvo igralište postoji još i u Zrenjaninu.

Write comment (0 Comments)

Crveni krst Žitište je u ponedeljak 02.10.2017. godine organizovao po redovnom rasporedu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u Međi.

Odziv Međanaca je bio za svaku pohvalu a 16 lica je punktirano, odnosno dalo krv. Za ovako malu i staru sredinu ovo je svakako dobar odziv i dokaz da su Međanci uvek bili humani.

Zanimljivost sa današnje akcije je da je krv želeo dati i Simić Petar, volonter Crvenog krsta i davalac koji je dao do sada krv 104 puta, ali mu Služba za transfuziju to nažalost nije dozvolila zbog napunjenih 65 godina starosti.

Crveni krst Žitište izražava zahvalnost svim davaocima.

Write comment (0 Comments)

U organizaciji Centra za socijalni rad Žitište deca bez roditeljskog staranja koja se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama i deca sa smetnjama u razvoju obišli su manastir Ravanica i proveli dan na bazenima Termal u Vrdniku.

Dvadesetdevetoro dece sa teritorije opštine Žitište je bilo na ovoj jednodnevnoj ekskurziji.

Write comment (0 Comments)

Kompanija DRÄXLMAIER Group, sa sedištem u Zrenjaninu, se bavi proizvodnjom kablovskih snopova za automobilsku industriju koja trenutno zapošljava više od 3500 radnika.

U ovoj kompaniji trenutno je zaposleno više od 100 stanovnika sa teritorije Opštine Žitište.

Organizovanim prevozom za zaposlene pokrivena su sledeća naseljena mesta sa teritorije Opštine Žitište: Banatsko Karađorđevo, Čestereg, Ravni Topolovac, Torak, Banatsko Višnjićevo, Žitište.


Svi zainteresovani kandidati za rad u proizvodnji svoje biografije mogu dostaviti na mejl adresu  application-serbia@draexlmaier.de.

Write comment (0 Comments)

Opština Žitište utvrdila jednokratnu pomoć učenicima sa teritorije opštine, tj đacima prvacima upisanim u školskoj 2017/18 godini u iznosu od 3.000,00 dinara po učeniku.

Isplatu navedenog iznosa za 144 učenika Opštinska uprava Žitište vršiće na osnovu dostavljenih zvaničnih spiskova upisane dece - đaka prvaka u školskoj 2017/18 godini sačinjenih od strane direktora osnovnih škola sa teritorije opštine.

 

Write comment (0 Comments)

Meštani Ravnog Topolovca već izvesno vreme imali su problema u snabdevanju vodom za piće usled dotrajalosti starog bunara.

Nadležni iz Javnog preduzeća "Razvoj" iz Žitišta su konstatovali da je stari bunar ne može biti više u funkciji i da se mora izgraditi novi.

U toku septembra meseca ove godine potpisan je ugovor o izgradnji bunara za snabdevanje vodom za piće između Opštine Žitište i beogradske firme "Geoing Group" u iznosu od 19.574.063,28 dinara.

Sredstva su obezbeđena delom po osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u iznosu od 13.199.573,64 i učešća Opštine Žitište za preostali iznos.

Izvršilac radova se obavezuje da radove izvede u roku od 60 radnih dana i očekuje se da meštani Ravnog Topolovca nakon izvršenog posla neće više imati problema u isporuci vode za piće.

Write comment (0 Comments)

U organizaciji Mesne zajednice Banatski Dvor a pod pokroviteljstvom Opštine Žitište i Turističke organizacije opštine Žitište u subotu 02.09.2017. godine obeležena je slava sela u Banatskom Dvoru.

Kao i ranijih godina tako i ove oko 70 bajkera se okupilo na malim sportskim terenima a druženje su nastavili uz kuvanje gulaša od divlje svinje.

Domaćin Laslo Galgo - Laci istakao je zadovoljstvo organizacijom događaja i brojem ljudi koji su posetili Banatski Dvor tog dana.

Bajkeri koji su posetili Banatski Dvor su došli iz Zrenjanina, Torka, Banatskog Karađorđeva, Vojvode Stepe, Bečeja, Temerina, Krajišnika, Mužlje, Mihajlova i Česterega.

Write comment (0 Comments)