Gruja Petrol

PRIJAVE U TOKU - Konkurs za dodelu stipendija i jednokratne finansijske pomoći studentima za 2023/24 godinu

Opština Žitište je i ove godine raspisala konkurs za dodelu stipendija i jednokratne finansijske pomoći studentima za školsku 2023/24 godinu.
Uslovi za dobijanje studentske stipendije između ostalih su da su studenti studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije) ili studije drugog stepena (master, akademske ili specijalističke studije) sa najnižom prosečnom ocenom 8,50.

Jednokratna finansijska pomoć studentima dodeljuje se kao pomoć studentima slabijeg materijalnog stanja, odnosno studentima iz porodica u kojima su prihodi po članu domaćinstva do 15.000,00 dinara.

Više informacija i detaljnije uslove potražite OVDE.

Konkurs je otvoren od 04.03.2024. godine do 18.03.2024. godine.

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa, a datum predaje pošti prijave sa dokumentacijom smatra se datumom predaje Odeljenju za društvene delatnosti OU Žitište. Pismene prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično ili na adresu: Opštinska uprava Žitište, Odeljenje za društvene delatnosti Cara Dušana 15, 23210 Žitište.

Comments powered by CComment