Gruja Petrol

Turistički potencijal opštine Žitište predstavljen na sajmu u Banja Luci

Turistička organizacija opštine Žitište na 4. Međunarodnom sajmu turizma u Banja Luci predstavila je turističke potencijale opštine Žitište. Na sajmu su se predstavile turističke organizacije više zemalja iz regiona.

Tokom tri dana sajma predstavile su se manifestacije koje se na godišnjem nivou održavaju u naseljenim mestima opštine, kao i rad kulturno umetničkih društava i udruženja žena sa teritorije opštine a svoje proizvode predstavila je Zora Đurić iz Banatskog Karađorđeva.

Promocija turističkih potencijala kroz međunarodne sajamske aktivnosti predstavlja nezamjenljiv instrument promocije jer samo kroz ovakvu manifestaciju se može obezbediti direktni susret globalne turističke ponude i tražnje pod istim krovom.

Comments powered by CComment