Gruja Petrol

Nove stolice u Domu kulture u Tordi

Zahvaljujući podršci Nacioalnog Saveta Mađara obnovljene su zastarele stolice, koje su bile stare već skoro četrdeset godina, sa novim stolicama u sali Doma kulture u Tordi .

Nacionalni Savet Mađara je obezbedilo, zahvaljujući i podršci Vlade Mađarske, ukupno 1.304.100,00 dinara za obnovu 210 stolica.

Comments powered by CComment