Gruja Petrol

Suzbijanje štetne vegetacije u opštini Žitište

Obaveštavamo pčelare i pčelarska udruženja na teritoriji opštine Žitište, da će preduzeće Ciklonizacija logistika, dana 13.04.2024. godine početi sa radovima na suzbijanju štetnih korova (suzbijanje štetne vegetacije, ambrozije i drugih štetnih korova na hidromeliorativnim objektima na vodnom području) na kanalskoj mreži JVP Vode Vojvodine - VPD Srednji Banat - Zaštitni objekti Zrenjanin - kruna nasipa - vodotok plovni begej

Comments powered by CComment