Gruja Petrol

Med sa gazdinstva ''Simić'' u Ravnom Topolovcu

U okviru Miholjskih susreta sela 2023 u Ravnom Topolovcu, gazdinstvo Simić iznelo je svoje proizvode od meda. Pčelinja društva su odradila svoj posao za ovu godinu a ovom prilikom Milan Simić nam je preneo iskustva u proteklom periodu. 

"Ova godina je bila specifična u odnosu na prethodne godine jer su vremenski uslovi bili drugačiji, u periodu kada je trebala prva paša da dođe bilo je kiše i pčelinja društva su se slabije razvila, i samim tim količina meda je bila manja." - rekao je Milan.

Kada su cene u pitanju i tržište kakvo je tu stanje?

"Kada se plasira med na malo uglavnom je prodaja sa kućnog praga i cena meda po kg za sunokretov med i med od uljane repice iznosi 800 dinara, bagremov med je 900 dinara i ove godine smo ubacili proizvodnju rakije medovače i neke kombinacije meda sa orašastim plodovima."

Ovo je već šesta godina kako se gazdinstvo Simić bavi prozivodnjom meda i rade ovaj posao iz ljubavi, a med će i ubuduće prednjačiti svojim kvalitetom i dobrom ponudom.

Comments powered by CComment