Gruja Petrol

Upitnik o potrebama mladih na teritoriji opštine Žitište

U toku je izrada Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Žitište. Molimo Vas da popunjavanjem ovog kratkog upitnika doprinesete kreiranju LAP-a koji će na najbolji način ukazati na potrebe mladih na teritoriji naše opštine. 

Link za popunjavanje upitnika: OVDE

Comments powered by CComment