Gruja Petrol

Žitištanki nagrada za izuzetan crtež i izuzetan kolor

Žitištanka Ana Matić učestvovala je na Strip konkursu koji je održan u Narodnom muzeju u Zrenjaninu pod nazivom "Betmen - legenda o mračnom vitezu".

Konkurs je organizovan povodom zatvaranja izložbe "Zagonetač - godina prva" Stevana Subića koji trenutno sarađuje sa jedonom od najvećih izdavačkih kuća DC Comic.

Ana je na ovom strip konkuru osvojila je nagradu za izuzetan crtež i izuzetan kolor.

Nagrada je bila u vidu knjiga, notesa i blokova za crtanje a Anin rad pogledajte na fotografiji.

Comments powered by CComment