Gruja Petrol

Rehabilitacija pešačkih staza u opštini Žitište

U naseljenim mestima opštine Žitište u toku je veliko saniranje pešačkih staza - trotoara. Pešačke staze biće sanirane u Banatskom Dvoru, Česteregu, Tordi, Banatskom Karađorđevu, Novom Itebeju, Srpskom Itebeju, Međi, Ravnom Topolovcu, Banatskom Višnjićevu kao i pešačke staze na groblju u Banatskom Dvoru i Ravnom Topolovcu.

Posao sanacije prilično dotrajalih staza obavlja građevinska firma „Eko gradnja” iz Zrenjanina. Opština Žitište je za sanaciju pešačkih staza izdvojila 6.943.857,00 miliona dinara sa PDV-om iz budžeta opštine Žitište.

Na fotografijama rehabilitacija pešačkih staza u Međi.

Comments powered by CComment