Gruja Petrol

Počelo kažnjavanje zbog nepropisnog odlaganja otpada

Zbog povećanog i nekontrolisanog bacanja kućnog smeća, građevinskog šuta i drugog otpada komunalna inspekcija Opštinske uprave Žitište vrši pojačan nadzor.

Za svako neogovorno ponašanje građani će bti sankcionisani po odredbama Odluke skupštine opštine Žitište.

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice. Preduzetnici će se kazniti novčanom kaznom od 75.000,00 a fizička lica i odgovorno lice u preduzeću u iznosu od 12.500,00 dinara.

U nastavku pogledajte lokacije gde može da se odlaže građevinski šut:

1. k.o. Srpski Itebej list nepokretnosti broj 439, parcela broj 6914, površina 5ha 55a 25m

2. k.o. Banatsko Кarađorđevo posedovni list broj 898, parcela broj 2006/3, površina 70a 13 m2, parcela broj 2074/1 površina 1ha 71a 83 m2, parcela broj 2542, površina 1ha 05a 81 m2, parcela broj 2543/1, površine 1ha, 15a, 08 m2

3. k.o. Banatski Dvor, broj parcele 2121, površina 1ha 35a 95 m2 i parcela 2091, površina 27a 55 m2

4. k.o. Hetin list nepokretnosti broj 100, parcela broj 1969 površina 2h 65a 47m2

Ambalaža od herbicida i ostalih otrova po Zakonu se mora vratiti poljoprivrednoj apoteci ili zadruzi preko koje je nabavljeno sredstvo.

Na snimku iz Torka na očišćenoj površini doneto je bar deset novih kamiona šuta.

Comments powered by CComment