Gruja Petrol

Raspisan konkurs za sprovođenje mera energetske sanacije

Nakon što je objavljen spisak izabranih izvođača radova, Opština Žitište raspisala je javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima za građane sa teritorije opštine Žitište.
 
Podsećamo, Opština Žitište zaključila je sa Ministarstvom rudarstva i energetike Sporazum o sufinansiranju mera energetske efikasnosti koje se odnose na zamenu stolarije i zamenu kotlova. Ukupan iznos sredstava koji je na raspolaganju za te mere od strane Opštine Žitište i Ministarstva rudarstva i energetike iznosi 7.1 miliona dinara, od kojih je 3.1 milion izdvojila Opština Žitište, i 4 miliona Ministarstvo.
 
Predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević ocenjuje ove aktivnosti kao nastavak ka poboljšanju ukupne energetske efikasnosti na teritoriji opštine Žitište.

Tekst i uslovi javnog poziva, kao i prateća dokumentacija, dostupni su na sajtu opštine Žitište, na stranici www.zitiste.rs

Rok za podnošenje prijava je 27. jul.

Comments powered by CComment