Gruja Petrol

Zamena kompletne rasvete u Osnovnoj školi ''Miloš Crnjanski''

Program „Zajednici zajedno“ kompanija NIS je pokrenula 2009. godine sa ciljem osnaživanja razvoja kulture, obrazovanjai nauke, sporta, javnog zdravlja, socijalne zaštite i zaštite životne sredine.

Gradovi i opštine u kojima je prošlogodišnji ciklus Programa sproveden su: Beograd, Novi Sad, Požarevac, Niš, Čačak, Zrenjanin, Pančevo, Кikinda, Кanjiža, Novi Bečej, Srbobran i Žitište.

OŠ „Miloš Crnjanski“ Srpski Itebej je 2021. godine učestvovala na konkursu u okviru ovog programa sa projektom kompletne zamene rasvete u školi LED sistemom.

Za realizaciju ovog projekta kompanija NIS je izdvojila sredstva u iznosu od 2 miliona dinara.

Ovim projektom škola je ostvarila veoma značajne rezultate:

 - Nastava se u noćnim uslovima, ali i u situacijama kada je smanjeno prirodno osvetljenje usled vremenskih uslova (oblačnost) odvija u kvalitetno osvetljenim učionicama uz razvoja učenika (očuvanje vida) poštovanje zdravog i bezbednog razvoja učenika (očuvanje vida).

-  Smanjena je ukupna potrošnja električne energije i dolazi do uštede značajnih budžetskih finansijskih sredstava, koja su usmerena na finansiranje drugih bitnih tekućih troškova održavanja i finansiranje razvoja nastavnog procesa i time se doprinelo ekonomičnijem funkcionisanju škole.

- Smanjena je potrošnja električne energije, a time je smanjeno i iscrpljivanje neobnovljivih izvora energije uz čuvanje i zaštite ukupne životne sredine.

- Stvaranje zdrave životne sredine u kojoj se realizuje nastavni proces za sve učenike, koji nastavu pohađaju u zgradi matične škole u Srpskom Itebeju.

- LED sistem doprinosi manjem utrošku energije i ekonomičnosti u održavanju škole. LED svetlosni izvori ne sadrže živu, koja je toksična i otrovna, tako da se projektom u velikoj meri utiče na zaštitu životne.

- Očekivani radni vek LED svetlosnih izvora uz pravilno korišćenje je od 35.000 do 50.000 sati, odnosno ako sijalice rade 8 sati dnevno, njihov radni vek može da traje više od 10 godina.

- LED sijalice se veoma malo zagrevaju, tako da je i radni vek grla i kontakata duži. Održavanje i servisiranje nove LED rasvete će u kasnijim godinama biti ekonomičnije za školu

Comments powered by CComment