Gruja Petrol

Porodica Nakomčić iz Česterega proizvodi struju već pune tri godine

Porodica Nakomčić iz Česterega proizvodi struju već pune tri godine.

Biogasno potrojenje „Bioelektro NAK“ iz Česterega osnovano je 2018. godine. Bioelektrana zapošljava osam radnika i sirovinu obezbeđuje sa njiva ili sa farmi. Kao osnovne sirovine koristi se kukurzna silaža, raž, osoka, sirak, pileći i goveđi stajnjak. Anaerobnom fermentacijom dobija se 15,2 megavata na dan što dođe 637 kilovata na sat.

Elektrana na biogas predstavljala je odnosno predstavlja ozbiljan poduhvat i finansirana je što ličnim sredstvima što kroz kredite i trenutno ima status povlašćenog proizvođača električne energije.

 Foto: www.biogas.org.rs

Comments powered by CComment