Gruja Petrol

4. ''Nedelja bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara''

U Žitištu je 25. avgust 2021.godine održana četvrta po redu tradicionalna stručna manifestacija pod nazivom "Nedelja Bezbednosti i Zdravlja na radu i Zaštite od požara ",koja je jako privukla pažnju onih stručnih lica koja se i bave ovim vrlo dvema ozbiljnim oblastima.

Pod pokroviteljstvom opštine Žitište i "Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu opštine Žitište ",uspešno je organizovan ovaj vrlo važan stručni skup koji je jako važan za našu društvenu zajednicu i za sve ostale poklonike kojima nije bilo teško da iz svih krajeva Republike Srbije i Vojvodine ,danas budu na značajnom događaju za njih u Žitištu.

Predstavljeni su vrlo kvalitetni predavači, kao i svih ranijih godina ,dosta pažnje je bilo kada su predavači bili Zoran Кapor ,Inspektor zaštite od požara koji je govorio šta je potrebno sve u vezi "Preventivnih mera u zaštiti od požara ", Šef inspekcije rada -odeljenja u Zrenjaninu ,Dr Milan Petković , je govorio o povredama na radu u "Srednjobanatskom upravnom okrugu Zrenjanin " ,u prošloj 2020 .godini i u prvi šest meseci ove godine ,po granama privrede je za ne poverovati da se najviše povreda desilo u "Zdravstvu ",gde je primećeno da su medicinski radnici zbog pandemije "Кovida 19", izloženi stalnom zamoru i stresu, te se pod hitno moraju preduzeti odgovarajuće mere, da se to više ne događa.

Takođe Ljubica Кrnjaić je imala temu "Požari i havarije na procesnoj opremi kao uzrok povreda na radu ", ona apeluje pre svega na poslodavce i radnike ,da uvek paze na svome mestu rada, kako se ne bi povredili jer to nikome neide u prilog. Oprema kojom radnik raspolaže pre svega mora biti pregledana i ispitana od odgovarajuće kuće sa licencom koja i opremi pod pritiskom daje saglasnost da li je u ispravnom stanju, a usled svake havarije, dužnost je inspektora za opremu pod pritiskom da ponovo utvrdi činjenično stanje i da stručno mišljenje.

Dr Gruja Milošev ,spec.medicine rada i predsednik Udruženja za zaštitu na radu ,protivpožarnu zaštitu i ekologiju opštine Bačka Topola ,imao je prezentaciju o temi "Uticaj buke na zdravlje radnika ",osvrnuo se koliko buka utiče na radnike i kako se ona mora i može svesti na najmanju moguću meru ,istakao je da poslodavci moraju svojim zaposlenima koji rade u takvim procesnim pogonima da kupe odgovarajuću "Ličnu zaštitnu opremu " ,po standardima i da pre zaposlenja svojih radnika na takva radna mesta, moraju da pređu detaljan lekarski pregled da li uopšte i ispunjavaju ovakve uslove u suprotnom poslodavac ih ne sme staviti u radni proces, takođe mora se dosta toga raditi na kulturi prevencije i da zaposleni bude obučen za "Bezbedan i zdrav rad ".

Stručni skup ispred opštine Žitište, otvorila je Edit Sarka, pomoćnica predsednika opštine Žitište i osvrnula se da će opština Žitište i celokupno opštinsko rukovodstvo na čelu sa predsednikom opštine Žitište Mitrom Vučurevićem, uvek će podržati ovakve stručne manifestacije  od strane našega "Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu opštine Žitište ".Mogu slobodno da kažem da je ova stručna manifestacija "Nedelja Bezbednosti i zdravlja na radu i Zaštite od požara ", naš veliki i "Žitištanski Brend ", jer su za "Udruženje iz Žitišta ",čuli iz cele Republike Srbije i ucrtano je na "Mapu Velikih Stručnih Udruženja iz ove oblasti ",istakla je Edit Sarka .

Odlični domaćin Petar Stanić,se od srca zahvalio svima koji su došli da podrže ovaj vrlo značajan skup ,takođe se zahvalio i medijima iz opštine Žitište ,Info Centru Žitište Bojanu Marčeti i Žitište Online Andreju Amižiću koji proprate svaki naš stručni skup .Udruženje je zasluženo podelilo "Povelje " i "Plakete " ,najzaslužnijim pojedincima i kolektivima iz opštine Žitište i iz "Srednjobanatskog Upravnog okruga Zrenjanin ".

Comments powered by CComment