Gruja Petrol

Tri akcije dobrovoljnog davalaštva krvi uspešno sprovedene

Uspešno su okončane sve tri akcije dobrovoljnog davalaštva krvi na našem terenu, koje su bile predviđene Planom akcija dobrovoljnog davalaštva krvi.

Odziv dobrovoljnih davalaca je bio zadovoljavajući. Po mestima to izgleda ovako: U Česteregu se odazvalo 13 davalaca od kojih je 12  dalo krv. U Međi se odazvalo 15 davalaca od čega je 14 dalo krv i u Žitištu se odazvalo 33 dobrovoljna davaoca od kojih je 30 dalo krv.

Posebno raduje povećanje broja davalaca u Česteregu, što će nadamo se postati praksa, jer se odazvao i jedan broj davalaca iz susednog Banatskog Karađorđeva.

Crveni krst Žitište očekuje da se trend porasta broja davalaca nastavi, kao i da se prijave davaoci iz ostalih naseljenih mesta kako bi i kod njih organizovali akcije.

Svi davaoci i prisutni na akciji su maksimalno ispoštovali propisane mere zaštite od Covid infekcije na čemi im se posebno zahvaljujemo. Hvala svim našim dobrovoljnim davaocima, živi i zdravi bili i čuvajte se.

Vaš Crveni krst Žitište

Comments powered by CComment