Gruja Petrol

Vaspitač žitištanskog vrtića učesnik Međunarodne konferencije

Master vaspitač Tatjana Radaković, vaspitač pripremne grupe u žitištanskom vrtiću, učesnik je Prve naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem koja će se, ukoliko epidemiološki uslovi dozvole, održati u Kikindi u maju mesecu.

Tema Konferencije je "Integrisani pristup u radu sa predškolskom decom, učenicima i korisnicima u vrtićima, školama i ustanovama socijalne zaštite". 

Radaković se u saradnji sa grupom autora, bavila istraživanjem na temu "Integrisani pristup u radu predškolskog vaspitača-opterećenje ili izazov", pa će se kao izlagač pojaviti na stručnom skupu sa ciljem da odbrani tezu istraživanja.

Inače, ovakav način realizacije vaspitno - obrazovnog rada predstavlja inovaciju u smislu uvođenja novog Programa rada u Predškolske ustanove na nivou Republike Srbije. 

U žitištanskoj Predškolskoj ustanovi primena novog Programa će biti obavezna od naredne radne godine, ali vaspitači ga već delimično realizuju u odnosu na mogućnosti i lične afinitete.

Comments powered by CComment