Gruja Petrol

Nastavak pružanja usluge pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom

Opština Žitište započinje novi ciklus pružanja Usluge „Pomoć u kući“ za decu, mlade i odrasle sa invaliditetom, koju će pružati licenciran pružalac usluge Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Žitište, počev od 1. juna 2019. do kraja 2019.godine. Usluga je besplatna za korisnike, a troškove snosi opština Žitište.

Uslugu trenutno koristi 20 osoba sa invaliditetom i njihove porodice, što je i maksimalan broj koji je predvidjen projektom. Uslugu pružaju tri negovateljice sa teritorije opštine Žitište korisnicima iz B.Кarađorđeva, B.Dvora, Torde, Žitišta, Torka, S.Itebeja, Međe i R.Topolovca.

Prijem zahteva za korišćenje usluge se vrši u Centru za socijalni rad Žitište, pa se zainteresovani za uslugu mogu obratiti Centru ili direktno Udruženju „Na pola puta“.Uslugom se obezbeđuje odgovarajuća nega i podrška koja je u skladu sa procenom potreba korisnika a kroz aktivnosti i podršku u: obezbedjivanju ishrane, održavanju higijene korisnika, nabavku i nadgledanje uzimanja terapije korisnika, pomoć u zadovoljenju socijalnih, edukativnih i kulturno-zabavnih potreba dece, mladih i odraslih sa invaliditetom.

Koordinator usluge i defektog su obišli porodice i izvršili procenu potreba, a tokom procesa evaluacije usluge korisnici i njihove porodice istakli su značaj i neophodnost ove usluge za poboljšanje kvaliteta života njihove dece sa invaliditetom.

„Najbitnije za moje dete je to, što je negovateljica posvećena samo njemu, što ga čini jako srećnim i ispuni mu dan. Živim u stalnoj brizi za zdravlje svog deteta, često osećam umor, i nemam puno vremena da vodim brigu o sebi pa mi ova usluga jako puno znači.“ , rekla je majka S.N., mladića sa invaliditetom.

Majka S.R. je u razgovoru sa negovateljicom naglasila: „Da mi vi ne dođete niko mi ne bidošao u kuću“.

Uslugu Pomoć u kući za decu, mlade i odrase sa invaliditetom već treću godinu pruža Udruženje „Na pola puta“, po osnovu ugovora koji su potpisali sa opštinom Žitište u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Udruženje „Na pola puta“ proteklih 12 godina na teritoriji grada Pančeva obezbedjuje usluge „Stanovanje uz podršku za osobe sa intelektulanim teškoćama (OSIT)“, Pomoć u kući za OSIT, terapijske aktivnosti i druge inkluzivne aktivnostinamenjene pobošljanju kvaliteta života ove populacije i povećanju vidljivosti u lokalnoj zajednici.

Comments powered by CComment