Gruja Petrol

Opština Žitište projektom JPP obezbeđuje energetski efikasno javno osvetljenje

Opština Žitište aktivno radi na implementaciji mera energetske efikasnosti sa ciljem smanjenja potrošnje električne energije i unapređenja održivog razvoja.

Jedan od značajnih projekata u ovoj Opštini je modernizacija javnog osvetljenja kroz javno-privatno partnerstvo. Ugrađene su nove energetski efikasne LED svetiljke, što je dodatno smanjilo troškove u budžetu Opštine.

Ugovorom koji je zaključen na period od 15 godina, kompanija Smart Energy Investment u celosti je finansirala implementaciju LED osvetljenja. Pre početka projekta, godišnji izdaci Opštine Žitište za električnu energiju i održavanje javnog osvetljenja iznosili su više od 38 miliona dinara godišnje.

Glavne prednosti ovog projekta uključuju uštedu troškova za javno osvetljenje u iznosu od oko 3 miliona dinara na godišnjem nivou, što za 15 godina trajanja projekta iznosi preko 42 miliona dinara. Očekivana ušteda godišnje potrošnje električne energije iznosi 1.3 miliona kWh, dok ukupna ušteda za 15 godina iznosi više od 20 miliona kWh, što predstavlja smanjenje potrošnje električne energije od oko 80%.

Ovim projektom se očekuje smanjenje emisije CO2 za više od 1.400 tona godišnje, odnosno više od 22.000 tona za 15 godina trajanja ugovora, čime se značajno doprinosi čistijem i zdravijem okruženju.

Održavanje zamenjenog dela sistema javnog osvetljenja, preuzeo je privatni partner, čime Opština postiže dodatnu uštedu u iznosu više od 430 hiljada evra tokom celokupnog perioda trajanja ugovora.

Važno je napomenuti, da ovim projektom Opština neće imati nikakva kreditna zaduženja za realizaciju projekta, dok će sva ugrađena oprema odmah postati vlasništvo Opštine bez naknade. Očekuje se da će nove svetiljke i reflektori, renomiranog proizvođača Signify (nekadašnji Philips), imati vek trajanja od 25 godina, gotovo duplo duže od trajanja ugovora.

Opština Žitište, kroz pravilno usmeravanje sredstava i saradnju sa privatnim partnerom, pokazuje odgovornost i posvećenost održivom razvoju i energetskoj efikasnosti, kao još jedan korak ka boljoj i svetlijoj budućnosti.

Comments powered by CComment