Gruja Petrol

Održana 6. Grmečlijada u Žitištu

Zavičajno udruženje Podgrmeč iz Žitišta bilo je uspešan domaćin i organizator šeste po redu sportsko-kulturne i zabavne manifestacije pod nazivom Grmečlijada 2024.
 
Snažni i vešti momci iz Republike Srpske i brojnih mesta širom Srbije nadmetali su se u vuči konopca, bacanju kamena s ramena, nadvlačenju štapa, trčanju u džaku, skoku u dalj i od ove godine, u obaranju ruke.
 
 
Uz tradicionalno druženje, pesmu i evociranje starih običaja karakterističnih za podgrmečku regiju, manifestacija je oživela duh zajedništva.
 
- Šesta Grmečlijada održana je u dvorištu restorana Lovac u Žitištu, gde smo domaćinski ugostili pobratime i prijatelje iz desetak udruženja iz Republike Srpske, kao i iz mesta širom Srbije - naglasio je Duško Kočalka, predsednik zavičajnog udruženja Podgrmeč, koje je uspešno organizovalo još jednu Grmečlijadu. Iz godine u godinu naša manifestacija postaje sve brojnija, pa je vreme da razmišljamo o većem prostoru kako bismo mogli da ugostimo sve ljude koji su spremni da dođu u Žitište i uživaju u našoj Grmečlijadi, rekao je  Duško Kočalka.
 
 
 
 

Comments powered by CComment