Gruja Petrol

Obaveštenje komunalne inspekcije za građane opštine Žitište

Obaveštavaju se preduzetnici, pravna i fizička lica, koji ne poseduju odobrenje izdato od odeljenja za privredu, urbanizam, putnu privredu, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine uprave Žitište, a koji su izvršili zauzeće javne površine postavljanjem privremenog objekta (letnja bašta, kiosk, reklamni pano, automati, frižideri...) da u skladu sa Odlukom o postavljenju privremenih objekata na teritoriji opštine Žitište - Službeni list Opštine Žitište broj 11/2018, da podnesu zahtev za zauzeće javne površine na pisarnici Opštinske uprave Žitište

Nadzor nad primenom odredaba ove Odluke vrši komunalna inspekcija Opštinske uprave Žitište.

Comments powered by CComment