Gruja Petrol

Suzbijanje štetne vegetacije u opštini Žitište

Obaveštavamo pčelare i pčelarska udruženja na teritoriji opštine Žitište, da će preduzeće Ciklonizacija logistika, dana 29.04.2024. godine početi sa radovima na suzbijanju štetnih korova (suzbijanje štetne vegetacije, ambrozije i drugih štetnih korova na hidromeliorativnim objektima na vodnom području) na vodnim područjima Srednji Banat Zrenjanin.

Termini i dinamika radova zavisiće od meteo uslova. Tretmani će se izvoditi herbicidima na bazi glifosata i triklopira.

Comments powered by CComment