Gruja Petrol

Humanitarno takmičenje u pecanju u Srpskom Itebeju

Od ponedeljka 25. marta do srede 27. marta PS Žitište u saradnji sa Policijskim sindikatom Srbije SG Žitište organizovalo je humanitarno-takmičarskog karaktera, pecanje šarana - otvaranje sezone na reviru u Srpskim Itebeju koje će u narednom periodu postati tradicionalno.

Učesnici su bili iz raznih gradova i opština sa teritorije Republike Srbije.

Takmičenje je trajalo 48h gde je pecano šaranskom - klasičnom metodom i tom prilikom je skupljena određena svota novca za pomoć u daljem lečenju sugrađanke Maje.

Comments powered by CComment