Gruja Petrol

Od NIS-a za školu u Žitištu 2 miliona, za školu u Banatskom Karađorđevu 3 miliona dinara

Kompanija NIS objavila je rezultate konkursa Zajednici zajedno za 2023. godinu. Opštini Žitište podržana su dva projekta i to:

1. OŠ „Nikola Tesla“, Banatsko Karađorđevo

Zamena postojećeg gasnog kotla u izdvojenom odeljenju škole u Česteregu novim gasnim kondenzacionim kotlom sa pratećom instalacionom opremom čime se obezbeđuje adekvatan rad škole u zimskom periodu i smanjuje potrošnja gasa

3.000.000,00 din.

2. OŠ „Sveti Sava”

Saniranje unutrašnjih zidova fiskulturnih sala u dve škole, u Ravnom Topolovcu i Žitištu, u ukupnoj površini od 1900 kvadrata i obezbeđivanje osnovnih higijenskih uslova za boravak dece, izvođenje nastave i organizaciju različitih sportskih takmičenja

2.000.000,00 din.

Comments powered by CComment