Gruja Petrol

Prezentacija Razvojnog fonda Vojvodine u Žitištu

U saradnji Razvojnog fonda Vojvodine i Opštine Žitište, u četvrtak 22. juna će se održati prezentacija kojom bi se upoznali prisutni o delokrugu rada Razvojnog fonda i predstavili kreditni proizvodi i linije fonda namenjene za poljoprivredna gazdinstva i pravna lica.

Tema prezentacije će biti kreditne linije za nabavku nove i polovne poljoprivredne mehanizacije, kreditne linije za kupovinu zemljišta, kao i nove kreditne linije za turizam sufinansirane od strane pokrajinskog sekretarijata.

Održavanje prezentacije je u četvrtak 22. juna 2023. godine u 10 časova u Žitištu, sala iznad Biblioteke.

Comments powered by CComment