Gruja Petrol

Objavljen novi konkurs za kupovinu seoskih kuća

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi javni konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Pravo učešća na konkursu imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju sve propisane uslove za učešće. 

Neki od uslova koje podnosioci prijave na konkurs moraju da ispunjavaju su da su punoletni državljani Srbije, da nemaju navršenih 45 godina života, da nisu osuđivani, da nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina i da nisu u postupku odobravanja kredita za kupovinu i adaptaciju nekretnina.

Seoska kuća sa okućnicom treba da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe (ambulanta, pošta, škola i slično), da je izgrađena u skladu sa propisima i da nije predmet sudskog spora.
 
Maksimalni iznos za kupovinu kuće je 1,2 miliona dinara. Rok za podnošenje prijave je 1. novembar 2023 godine.
 
Detaljnije o potrebnoj dokumentaciji, načinu dostavljanja prijava i dodatnim uslovima, koji su isti kao na prethodnom konkursu, OVDE
 
U prošloj godini je 26 podnosioca zahteva potpisalo ugovor odnosno dodeljena su im bespovratna sredstva na teritoriji opštine Žitište.
 
Za više informacija meštani opštine Žitište se mogu obratiti u jedinici lokalne samouprave.

Comments powered by CComment