Gruja Petrol

''Pomoć u kući'' starim i iznemoglim licima na teritoriji opštine Žitište

Opština Žitište započinje novi ciklus pružanja Usluge „Pomoć u kući“ za starije sugrađane, koju će pružati gerontodomaćice iz firme Felix Domus doo, počev od 01.02.2023. do 31.12.2023. godine, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Usluga je besplatna, troškove snosi opština i pružaće se starijim sugrađanima kojima je pomoć neophodna, a koji žive sami ili starijem bračnom paru koji sam živi, ili im podrška porodice nije dovoljno raspoloživa, a u cilju zadovoljavanja njihovih socijalnih, životnih i zdravstvenih potreba.

Usluga obuhvata osnovnu pomoć oko spremanja prostorija u kojima borave, nabavku namirnica, odlazak po recepte i lekove, plaćanje računa, unošenja ogreva zimi i čišćenje peći, pomoć oko presvlačenja posteljine, prostiranja rublja, i zadovoljavanja osnovnih higijenskih potreba... Na osnovu procene potreba svakog pojedinog korisnika, utvrdiće se vrsta usluge koja je potrebna kao i broj sati pružanja usluge.

Uslugu Pomoć u kući pružaju gerontodomaćice firme Felix Domus, na osnovu ugovora koji su potpisali sa Opštinom Žitište u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Usluga se od ove godine pruža u svim naseljenim mestima opštine Žitište. Stručnu podršku pruža Centar za socijalni rad Žitište, pa se zainteresovani za ovu uslugu mogu obratiti Centru.

Ovo je već sedna godina kako se po Zakonu o socijalnoj zaštiti pruža usluga Pomoć u kući, koju pruža licencirani pružalac usluge socijalne zaštite Felix Domus iz Novog Sada. Sve gerontodomaćice koje direktno pružaju uslugu starijim korisnicima žive u mestima gde se usluga pruža. Stručna radnica firme je više puta obišla sve korisnike i tokom procesa evaluacije, svi korisnici su odličnom ocenom ocenili ovu uslugu.

Ukupan broj korisnika koji je predviđen u okviru projekta je oko 80 lica.

Comments powered by CComment