Gruja Petrol

Nagrada Anji Dimitov iz Srpskog Itebeja na izložbi likovnih radova

Na 39. tradicionalnom likovnom konkursu "Železnica očima dece" polaznica mešovite grupe vrtića u Srpskom Itebeju, Anja Dimitrov, osvojila je nagradu u kategoriji dece predškolskog uzrasta.

Na konkursu su učestvovala deca iz 294 osnovnih škola i likovnih radionica i 118 predškolskih ustanova, vrtića i zabavišta.

Anjin rad je odabran među prispelih 3350 radova. Talentovanoj Anji čestitamo na uspehu.

Comments powered by CComment