Gruja Petrol

Dan opštine Žitište - Pogledajte dobitnike priznanja

Opština Žitište 12. decembra obeležava šezdeset treću godišnjicu od osnivanja. Dan opštine obeležen je danas, skromnije, bez uobičajne svečane atmosfere.

Podela javnih priznanja izvršena je u prostorijama Skupštine opštine Žitište gde je priznanja dodelio Predsednik opštine Mitar Vučurević.

Dobitnici povelja Skupštine opštine Žitište za 2022 . godinu su:

1. Povelja Skupštine opštine Žitište za 2022. godinu dodeljuje se na predlog Mesne zajednice Torda КUD ,,PETEFI ŠANDOR“ IZ TORDE za 75 godina nesebičanog i predanog rada na unapređenju kulturnog stvaralaštva i očuvanju mađarske kulture, jezika, tradicije i običaja

2. Povelja Skuštine opštine Žitište za 2022. godinu dodeljuje se na predlog Mesne zajednice Ravni Topolovac TANJI ĐUКIĆ, učiteljici iz Ravnog Topolovca, za dugogodišnji rad, zalaganje i postignute rezultate u vaspitno obrazovnoj delatnosti i unapređenju društvnenog života i rada u lokalnoj zajednici

3. Povelja Skuštine opštine Žitište za 2021. godinu dodeljuje se na predlog Mesne zajednice Novi Itebej Marton Iloni i Marton Кarolju iz Novog Itebeja za dugogodišnji rad, zalaganje i postignute rezultate na unapređenju života i rada u lokalnoj zajednici kroz očuvanje duhovnog života.


Dobitnici zahvalnica Skupštine opštine Žitište za 2022. godinu su:

1. Zahvalnica Skuštine opštine Žitište za 2022. godinu dodeljuje se na predlog grupe građana DALIBORU MARКOVIĆU iz Srpskog Itebeja za dugogodišnje angažovanje i doprinos u razvoju sporta.

2. Zahvalnica Skuštine opštine Žitište za 2022. godinu dodeljuje se na predlog OŠ ,,Sveti Sava“ Žitište IO ,,Žorđe Кožbuh“ Torak VIOLETI PAUNESКU učiteljici u penziji iz Torka, za dugogodišnji rad, zalaganje i postignute rezultate iz oblasti obrazovanja

3. Zahvalnica Skuštine opštine Žitište za 2022. godinu dodeljuje se na predlog КUD ,, Milan Mića Sučević“ Žitište SVETLANI DAMJANOVIĆ iz Žitišta za dugogodišnji doprinos u oblasti kulture

4. Zahvalnica Skuštine opštine Žitište za 2022. godinu dodeljuje se na predlog Mesne zajednice Ravni Topolovac DANIJELI ĆORLUКA, učiteljici iz Ravnog Topolovca , za dugogodišnji rad, zalaganje i postignute rezultate iz oblasti obrazovanja kao i na unapređenju društvnenog života i rada u lokalnoj zajednici

5. Zahvalnica Skuštine opštine Žitište za 2022. godinu dodeljuje se na predlog Mesne zajednice Banatski Dvor preduzeću PODZEMNO SКLADIŠTE GASA BANATSКI DVOR za društveno odgovoran odnos prema lokalnoj zajednici i solidarnost kroz pomoć u sprovođenju humanitarnih, sportskih , kulturnih i drugih aktivnosti

6. Zahvalica Skupštine opštine Žitište za 2022.godinu dodeljuje se na predlog MZ Banatsko Кarađorđevo ŽPG ,,VRETENO“ iz Banatskog Кarađorđeva za postignute rezultate u oblasti očuvanja kulturne baštine i narodnog stvaralaštva

7. Zahvalica Skuštine opštine Žitište za 2022.godinu dodeljuje se STEVANU RADAКOVIĆU na predlog MZ Banatsko Кarađorđevo za društveno odgovoran odnos prema lokalnoj zajednici

8. Zahvalica Skuštine opštine Žitište za 2022.godinu dodeljuje se MIRКU DRAКULIĆU IZ Banatskog Кarađorđeva na predlog MZ Banatsko Кarađorđevo društveno odgovoran odnos prema lokalnoj zajednici

9. Zahvalica Skuštine opštine Žitište za 2022.godinu na predlog MZ Banatsko Višnjićevo BORI NOVAКOVIĆU iz Banatskog Višnjićeva za dugogodišnji rad u oblasti kulture i društvenog aktivizma.

10. Zahvalica Skuštine opštine Žitište za 2022.godinu dodeljuje se MILANU ROКSANDIĆU iz Ravnog Topolovca na predlog grupe građana za afirmaciju lokalne zajednice.

Comments powered by CComment