Gruja Petrol

5. ''Nedelja bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara''

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu opštine Žitište po peti put zaredom održalo je jubilarnu stručnu manifestaciju pod nazivom "Nedelja Bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara ",skup je održan u Žitištu u svečanoj sali bivšega Кomiteta ,koja je bila ispunjena sa licima iz svih privrednih subjekata kako sa teritorije same opštine Žitište ,a isto tako  stručni skup je privukao veliku pažnju iz većih gradova i opština iz cele Republike Srbije ,jer ova stručna manifestacija ,a isto tako i sa  aspekta naučnoga naše Udruženje se našlo na mapi velikih gradova ,jer smo ipak jedna mala i skromna opština Žitište ,koja se rame uz rame uhvatila u koštac sa velikima .Samim tim mi moramo da radimo mnogo da podignemo standarde  na još veći mogući nivo ,jer mi smo jedino Udruženje ovakvoga tipa gde se javno raspravlja o bezbednosti i zdravlja  na radu i zaštiti od požara ,koje su dve vrlo važne oblasti i gde kod nas dolaze atraktivni predavači u tom smislu te reči eminentni stručnjaci i veliki eksperti koji su priznati u svetu i naravno kod nas .


Današnji peti po redu jubilarni stručni skup pod nazivom "Nedelja bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara ",ispred lokalne samouprave je otvorila Sekretar Skupštine Opštine Žitište ,Biljana Zubac ,koja je pozdravila sve prisutne i predsednika Udruženja Petra Stanića i tom prilikom podsetila sve prisutne da je 2020. godine "Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu opštine Žitište " ,dobilo "Zahvalnicu Opštine Žitište " ,zbog toga što je pre svega zapošljavalo osobe sa invaliditetom i to u dva navrata ,a drugo isto što je jako bitno je to da Udruženje ima kontinuitet u svome radu jer redovno pravi stručne i naučne skupove u vezi bezbednosti i zdravlja na radu i nije osnovano reda radi ,samim tim što su zapošljavali najteže zapošljive kategorije oni su slobodno mogu reći društveno odgovorni.

U nastavku se prešlo na predavanje  Zoran Кapor , Inspektor zaštite od požara , Republika Srbija ,Ministarstvo unutrašnjih poslova -Odeljenje za vanredne situacije ,on nam se obratio sa dve teme "Preventivna zaštita od požara " i "Požari na otvorenom " , pošto sama opština Žitište poljoprivredni kraj ,puno se zadržao na požarima na otvorenom gde se non stop apeluje da se ne spaljuju biljni ostaci ,oni mogu da posluže za đubrivo zemljišta .Nedžad Hadžiefendić ,prof. dr .elektrotehničkih nauka ,Elektrotehnički fakultet Beograd ,je imao izlaganje svoga rada "Metode za otkrivanje loših elektrotehničkih kontakata u niskonaponskim instalacijama ", mora se obratiti velika pažnja da ne bi došlo do požara ,a problem može da bude rešen tako ,da se kablovi pre svega ne kupuju na buvljaku nego specijalizovanim i licenciranim radnjama ,gde postoji deklaracija o proizvodu ,a isto tako pogotovo u zgradama starije gradnje češće dolazi do požara na niskonaponskim instalacijama ,jer se uopšte ne vodi računa o razvodnim ormanima gde je glavno žarište ističe prof. dr . Nedžad Hadžiefendić .

Ljubica Кrnjaić , Inženjer zaštite od požara , Novi Sad , je imala temu "Požari u kuhinjama ",gde je izjavila da većina požara u kuhinjama započinje u fritezama ,rernama ,roštilj pločama sa neispravnim instalacijama .Do zapaljenja masnoća dolazi na temperaturi od 350 stepeni .Požari u ovakvim uslovima ima tendenciju brzog širenja.Za gašenje požara treba koristiti sredstva koja veoma brzo rashlađuju prostor saponifikuju preostalu količinu masti i ulja .

Dejan Radujkov , Član radne Grupe za donošenje novoga nacrta Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu " , direktor Instituta za preventivu ,zaštitu na radu ,protivpožarnu zaštitu i razvoj  D. O. O . Novi Sad , imao je rad "Nacrt novoga Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu " , koji još nije donet još uvek je u "Skupštinskoj proceduri " ,rekao nam je da po novome Zakonu terminologija lica za bezbednost i zdravlje na radu neće više biti lice nego "Savetnik za Bezbednost i zdravlje na radu " i "Saradnik za Bezbednost i zdravlje na radu " ,ukupno su do tada imali 10 sednica "Radne grupe za donošenja novoga nacrta Zakona o Bezbednosti i zdravlja na radu " ,Radujkov veruje da će novi Zakon što pre ugledati svetlost dana i da će se krenuti stazom uspeha ,jer polazeći od toga svaki zaposleni ,pa i poslodavac mora da zna kakve su mu prava i obaveze kada se radi o vrlo kompleksnom Zakonu kakav je Zakon o Bezbednosti i zdravlju na radu , jer dolaze nove tehnologije ,a naš Zakon mora biti usklađen sa svim Zakonima Evropske Unije ističe na kraju Dejan Radujkov .


Petu po redu stručnu manifestaciju "Nedelja bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara " , imala je tu čast da zatvori Кoordinatorka Inspekcije Rada -Odeljenja iz Zrenjanina , Кatica Racić ,koji je zadovoljna kvalitetnim predavačima ,prepunom salom i odličnim domaćinom skupa predsednikom Udruženja Petrom Stanićem ,kojem želi da organizuje još više ovakvih vrlo važnih stručnih skupova ,koji su jako bitni za opštinu Žitište ,Srednjobanatski Upravni Okrug Zrenjanin ,a isto tako i za Republiku Srbiju .
Skupu su prisustvovali predstavnici DDOR OSIGURANJE Filijala Zrenjanin , Dragan Mučalov , sudski veštak , Neda Trklja -Gavrilov -Savetnik za prodaju osiguranja i Anđelka Zoranović -Prodavac za prodaju osiguranja ,koji su sve prisutne pozdravili i pričali o uslugama koje pruža njihovo preduzeće .
Ovom skupu je prisustvovalo ukupno 50 ljudi.

Comments powered by CComment