Gruja Petrol

OPŠTINA ŽITIŠTE - Planirane investicije za 2023. godinu

Opština Žitište dala je na uvid na zvaničnom sajtu (zitiste.org) kapitalne investicije odnosno kapitalne projekte koji su u planu da se realizuju sledeće budžetske - 2023. godine. Naravno, sve investicije koje se navode zavisiće i od pokrajinskih i republičkih organa odnosno sufinansiranja i finansiranja istih.

Kao najveće investicije planiraju se:

1. Izgradnja i opremanje bunara i vodovodne mreže u naseljenim mestima opštine Žitište u vrednosti od 118 miliona dinara odnosno

2. Uređenje domova kulture u naseljenim mestima opštine Žitište 40.000.000 dinara

3. Rehabilitacija pešačkih staza - trotoara u u opštini Žitište - 10.000.000 dinara

4. Održavanje lokalnih puteva i ulica u naseljenim mestima opštine Žitište - 6.000.000 dinara 

5. Izgradnja kapela na grobljima u naseljenim mestima opštine Žitište - 10.000.000 dinara

6. Rehabilitacija atarskih puteva u opštini Žitište - 40.000.000 dinara

7. Elektroenergetsko i telekomunikaciono opremanje radne zone - lokalitet 6 u Žitištu - 36.274.301 dinara

Comments powered by CComment