Gruja Petrol

Završeni radovi na rekonstruciji vrtića u Srpskom Itebeju

U Srpskom Itebeju na objektu predškolske ustanove Desanka Maksimović završeni su radovi na rekonstrukciji.

Sa samostalnom građevinskom radnjom „GP MPM” iz Zrenjanina, Opština Žitište krajem avgusta meseca 2022. godine zaključila je ugovor o investicionom održavanju objekta predškolske ustanove u Srpskom Itebeju.

Po kriterijumu najniže cene, izdejstvovano je da posao sređivanja objekta predškolske ustanove u Srpskom Itebeju, Opština Žitište izvođačima radova plati 6.471.585 dinara (sa PDV-om).

Comments powered by CComment