Gruja Petrol

Luka Rošu doktor medicine iz Torka - mlad i uspešan

Luka Rošu iz Torka završio je srednju medicinsku školu a potom Victor Babes Univerzitet Medicine u Temišvaru gde je nakon završetka studiranja dobio zvanje doktor medicine. Njegov put je reklo bi se da je “očekivan”, majka Anelija je doktorica u Domu zdravlja Žitište i kako sam Luka kaže kao mali je voleo da dolazi u Dom zdravlja da poseti majku na poslu i tako je gledajući kako svakodnevno pomaže ljudima želeo da jednog dana i sam postane doktor.

„Trenutno sam na specijalizaciji iz kardiologije na institutu za kardiovaskularne bolesti u Temišvaru a cilj mi je da radim intervencionalnu kardiologiju, specijalizacija mi traje 6 godina i takođe planiram da odem u Francusku na praksu i kada sve to završim planiram da se vratim da radim u Srbiju ukoliko bude postojala mogućnost“.

Luka Rošu ima samo 26 godina i ima na koga da se ugleda, brat Vasilije, takođe je doktor, dok je majka Anelija inače i dobitnik povelje Opštine Žitište za nesebičan doprinos u lečenju građana, zdravstvenoj edukaciji dece i omladine i rad u oblasti sporta, 30 godina rada ima u ovoj sredini a mi se upravo i nadamo tome i želimo, da i Luka svoju karijeru gradi u Srbiji i da kažemo u našem okrugu…

Comments powered by CComment