Gruja Petrol

Opština Žitište izdaje u zakup građevinsko zemljište

Komisija za sprovođene postupka davanja u zakup građevinskog zamljišta u javnoj svojini opštine Žitište raspisala je Javni oglas za davanje u zakup građevinskog zemljišta.

U pitanju je građevinsko zemljište koje se koristi kao poljoprivredno zemljište do privođenja planiranoj nameni i to:

1. KO Žitište, kat. parcela 1783, LN broj 2387, po kulturi njiva 1. klase, površine 15xa 02a 30m2 po početnoj ceni od 676.035.00 dinara.

2. KO Čestereg, kat. parcela 943, LN broj 1027, po kulturi njiva 6. klase, površine 1xa 95a 70m2 po početnoj ceni od 83.172,50 dinara.

3. KO Čestereg, kat. parcela 968, LN broj 1027, po kulturi njiva 5. klase, površine 4xa 10a 00m2 po početnoj ceni od 174.250,00 dinara.

Građevinsko zemljište koje se koristi kao poljoprivredno zemljište se daje u zakup na određeno vreme za period do 31.10.2023. godine.

Rok za podnošenje prijava je 12.10.2022. godine

Više informacija na sajtu Opštine Žitište - Javni poziv

 

Comments powered by CComment