Gruja Petrol

Aktivne mere zapošljavanja u opštini Žitište

Opština Žitište u 2022. godini opredelila je sredstava za podsticaj zapošljavanja u visini od 10 miliona dinara. Putem konkursa Nacionalne služba za zapošljavanja za udruživanje sredstava dobijena su sredstva u visini od 3,1 milion dinara. Tokom godine raspisano je četiri konkursa za posticaj zapošljavanja i to programi: Jednokratna finansijska podrška poslodavcima za održavanje zaposlenosti, program javnih radova, program smozapošljavanja i program otvaranja novih radnih mesta na teritoriji opštine.

Sredstva za podršku poslodavcima za održavanje zaposlenosti iskoristilo je 23 poslodavca sa teritorije opštine Žitište za 81 zaposleno lice. Opština je za ovaj program izdvojila srestva u visnini 2,4 miliona dinara.

Кroz program javnih radova angažovano je 28 lica na period od 4 meseca, opština je za program javnih radova izdovjila sredstva u visini od 4,1 milion dinara.

Što se tiče udruženih sredstava opština i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su programe samozapošljavanja na nezaposlena lica koja žele da pokrenu sopstven biznis i program otvaranja novih radnih mesta i zapošljavanja nezaposlenih lica kod poslodavaca koji posluju na teritoriji opštine.

Program samozapošljavanja iskoristilo  je 11 lica i time na teritoriji opštine osnovano je devet novih firmi, za ovaj program dodeljena su sredstva u visini od 3,3 miliona dinara.

11  poslodavaca  je iskoristilo sredstva za posticaj otvaranja novih radnih mesta i kroz ovaj program zaposlilo 13 lica koja suse nalazili na evidenciji nezaposlenih. Za ovaj program izdvojena su sredstva u visini od 2,9 miliona dinara.

Ovim putem možemo zaključiti da je Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Žitište za 2022.godinu uspešno realizovan da je 12,6 miliona dinara tokom 2022.godine utrošeno za sve programe što je 97% od ukupne realizacije. Opština Žitište je jedna od retkih lokalnih samouprava koja budžetom opredeljuje sredstva za programe zapošljavanja i time opravdava uložena sredstva što se vidi i kroz procenat ukupne realizacije svih programa.

Comments powered by CComment