Gruja Petrol

Nova pešačka staza na ribnjaku u Banatskom Karađorđevu (FOTO)

Sportski ribnjak u Banatskom Karađorđevu dobio je pešačku stazu uz postavljanje mobilijara u vidu kandelabera i klupa.

Ovaj projekat obuhvatio je pre svega betoniranje pešačke staze u dužini od 602 metara, dok je neposredno uz pešačku stazu postavljen mobilijar u vidu kandelabera i klupa. Realizacijom projekta osim unapređenja estetskih elemenata, omogućio se bolji pristup ribnjaku.

Ministarstvo privrede odobrilo je Opštini Žitište 4.671.904,00 dinara bez pdv-a za ovaj projekat. Ugovor o izvođenju radova potpisan je sa firmom "Mlamarmo" iz Lukićeva a ukupna vrednost radova iznosila je 6.107.982,00 dinara sa pdv-om.

Razliku između dobijenih sredstva i vrednosti radova finansirala je Opština Žitište.

Comments powered by CComment