Gruja Petrol

Podizanje svesti učenika o bezbednosti saobraćaja u opštini Žitište

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Žitište je u ponedeljak 11. oktobra 2021. godine podelio učenicima koji koriste prevoz flajere sa motom "Ja imam jasan stav, bezbednost je najvažnija stvar" sa opisom realnih situacija sa kojima se pešači susreću i naslovom predji ulicu svesno gledaj levo i desno.

U istom je opisana uloga pešaka u saobraćaju, zatim policijskih službenika kao i način ponašanja noću u uslovima smanjene vidljivosti. Flajere su podelili članovi saveta Jelena Budimir i Lučić Predrag , a informaciju dala sekretar saveta Biljana Zubac i istovremeno obavestila da je naredna aktivnost saveta podela auto sedišta za prvorođenu decu u porodici.

U okviru mera i aktivnosti sprovode se i promotivne preventivne aktivnosti usmerene na pojedine učesnike u saobraćaju. Sredstva se obezbeđuju iz povraćaja dela sredstava iz novčanih kazni i budžeta opštine Žitište.

Comments powered by CComment