Gruja Petrol

Završena sanacija vrtića u Banatskom Karađorđevu

Sa samostalnom građevinskom radnjom „MV Razvoj” iz Kleka, Opština Žitište krajem jula meseca 2021. godine zaključila je ugovor o sanaciji zdanja predškolske ustanove u Banatskom Karađorđevu.

Po kriterijumu najniže cene, izdejstvovano je da posao sređivanja zgrade predškolske ustanove u Banatskom Karađorđevu, Opština Žitište izvođačima radova plati skoro 1.475.133 dinara (sa PDV-om).

Za pomenuti poduhvat žitištanska lokalna samouprava imala je finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje.

Radovi koji su izvedeni na ovom objektu ovim poduhvatom su zamena postojećih sanitarija, instalacija vodovoda i kanalizacije i obrada zidova i plafona.

Comments powered by CComment