Gruja Petrol

Sanacija pešačkih staza u naseljenim mestima opštine Žitište

U naseljenim mestima opštine Žitište u toku je veliko saniranje pešačkih staza - trotoara. Pešačke staze biće sanirane u Banatskom Dvoru, Česteregu, Tordi, Banatskom Karađorđevu, Novom Itebeju, Srpskom Itebeju, Međi, Ravnom Topolovcu i Žitištu.

Posao sanacije prilično dotrajalih staza obavlja građevinska firma „Eko gradnja” iz  Zrenjanina a radovi se moraju obaviti u roku od 55 dana.

Opština Žitište je za sanaciju pešačkih staza izdvojila 4.707.661,80 miliona dinara sa PDV-om iz budžeta opštine Žitište.

 

Comments powered by CComment