Gruja Petrol

Donacija NIS-a Osnovnoj školi u Srpskom Itebeju

Program „Zajednici zajedno“ je program društvene odgovornosti kompanije  NIS u okviru koga kompanija sprovodi konkurs za podršku projektima iz oblasti kulture, obrazovanja i nauke, sporta, javnog zdravlja, socijalne zaštite i zaštite životne sredine.

Кompanija je u 2020. godini sredstva opredeljena za realizaciju projekta u okviru programa „Zajednici zajedno“ usmerila na oblast: obrazovanje – digitalizacija nastavnog procesa i unapređenje bezbedonosno – informacionih sistema u obrazovnim  ustanovama.

OŠ „Miloš Crnjanski“ Srpski Itebej je učestvovala na konkursu kompanije NIS na kojem su joj odobrena sredstva u iznosu od 1,706,484,00 dinara za nabavku laptopova, smart televizora, računarskih konfiguracija, HDMI i VGA kablova, projektora, univerzalnih kolica za projektore, belih magnetnih tabli, tastatura, miševa, kao i školskog nameštaja.

Ovim projektom škola je ostvarila veoma značajne rezultate predviđene  prijavom na konkurs:
- Opremljenost učionica u izdvojenom odeljenju u Međi pojedinačnim  komponentama digitalnih paketa i televizorima za izvođenje digitalne nastave;
- Upotpunjena digitalna opremljenost jedne učionice u izdvojenom odeljenju u Hetinu nabavkom laptopa za izvođenje digitalne nastave;
- Opremljenost učionica u matičnoj školi u Srpskom Itebeju pojedinačnim  komponentama digitalnih paketa za izvođenje digitalne nastave;
- Opremljenost informatičkih kabineta, digitalne i interaktivne učionice novim školskim nameštajem;
- Nastavni proces je izašao iz okvira tradicionalne nastave, prevazišao se  frontalni način rada i proces učenja je osavremenjen digitalnim  sadržajima, a samim tim je učenicima omogućeno kvalitetno sticanje novih  znanja u skladu sa razvojem tehnike, tehnologije i novih načina razmene  informacija;
- Кreativnost i motivisanost učenika za nastavne sadržaje i učenje je na  višem nivou, a nadamo se da će se postignuća i ostvarenost ishoda  približiti republičkom nivou;
- Modernizovan školski prostor novim nameštajem i opremom je bezbedno  mesto u kojem se svi učenici, nastavnici i drugi radnici škole osećaju sigurno.

Nabavkom pojedinačnih komponenti digitalnih paketa, opreme za informatičke  kabinete i školskog nameštaja kroz realizaciju ovog projekta obezbedila se  ravnopravna dostupnost digitalnih sadržaja u svim učionicama škole,
osavremenjivanje nastavnog procesa i prostorija u kojima se izvodi nastava, kao i  povećanje bezbednosti učenika, nastavnika i radnika na održavanju higijene u školi.

Кako danas, novo vreme, savremeni tehnički i tehnološki razvoj, utiče na  velike promene obrazovnog procesa uvođenjem digitalnih nastavnih sadržaja, naša  škola je ovim putem uhvatila korak sa neminovnim promenama i obezbedila  savremeniji proces učenja i sticanja znanja i veština svih učenika.

Comments powered by CComment