Gruja Petrol

Akcija uređenja centra u Banatskom Karađorđevu

U petak 21. maja u organizaciji Udruženja žena "Vidovdan" sprovedena je akcija uređenja centra u Banatskom Karađorđevu.

Akcija je podrazumevala uređenje žardinjera koje su godinama bile zapuštene, zatim sadnju prolećnih cvetnica i uređenje prostora oko spomenika Obrena Janjuševića.

"Povodom 100 godina postojanja sela odlučile smo se da uredimo centar Banatskog Karađorđeva i da ga malo ulepšamo, same smo finansirale kupovinu cveća dok nam je jedan deo pomogla Ivana Polovina koja se bavi uzgojom cveća. Ovo je prva od akcija koje smo planirale i pozivamo sve zainteresovane meštane da se uključe u naredne akcije" - rekla je Verica Marčetić ispred Udruženja "Vidovdan".

Comments powered by CComment