Gruja Petrol

Trajno obeležiti sećanje na dva velikana

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Žitište, Predrag Amižić šef Odborničke grupe SPS-JS, podneo je Skupštini dve inicijative.

Prvu da se Domu zdravlja u Žitištu dodeli ime dr Toša Piperski. Drugu da se na rodnoj kući pokojnog počasnog građanina opštine Žitište Radomira Antića postavi spomen ploča u znak sećanja na ovog velikana.

Uz inicijative je dostavljeno i obrazloženje uz oba predloga i izražena nada da će na sledećoj sednici Skupštine opštine Žitište svi odbornici jednoglasno podržati ove dve inicijative i kao takve proslediti ih nadležnim organima na usvajanje i realizaciju.

Dr Toša Piperski je istaknuti lekar u istoriji Doma zdravlja Žitište koga svi građani pamte kao narodnog lekara kome i kuća i ordinacija bilo radno mesto a radno vreme za njega nije postojalo. Dr. Toša Piperski je i prvi predsednik Narodnog odbora opštine koji je radio na organizaciji novouspostavljene vlasti, a potom bio angažovan na dočeku, prijemu i smeštaju doseljenika iz Bosanske krajine. Potiče iz jedne od najstarijih porodica u Žitištu koja je bila nadaleko poznata kao poštena i radna a život je proveo uz svoju suprugu Darinku koja je bila prosvetni radnik a jedno vreme i direktor škole. Tako da je ova porodica u celini ostavila izuzetan doprinos u razvoju ove sredine.

Radomir Antić rođen je u Žitištu 22. novembra 1948. godine u kojem je živeo do svoje sedme godine. Otac Jovo, oficir JNA, službovao je u Užicu, majka Radomira došla je u Žitište kod svog brata i sestre da se porodi te se sa Radomirom po rođenju zadržala do njegove sedme godine. O Radomiru Antiću manje više sve je poznato u igračkoj i trenerskoj karijeri. Skupština opština Žitište proglasila ga je za počasnog građanina jer je na svakom mestu i u svakom trenutku isticao da je rođen u Žitištu i samim tim afirmisao ovu sredinu. Radomir Antić je svetsko ime, bio je veliki gospodin sa manirima običnog čoveka. Preminuo je 6.aprila 2020. godine u Madridu i upravo je prošla godišnjica od njegove smrti.

Comments powered by CComment