Gruja Petrol

Vukašin Vujičić sa slikom svog pretka dobrovoljca Srpske vojske u Prvom svetskom ratu

U jezgru Banata na periferiji opštine Žitište dvadesetih godina prošlog veka poniklo je Banatsko Karađorđevo. Ovo selo svojom kratkom istorijom spada u red najmlađih naselja u Srbiji.

Na nekadašnjoj ledini 1921 godine na imanju mađarskog grofa Andrije Čekonjića postavljeni su njegovi temelji. Najvećim delom to su bili solunski dobrovoljci poreklom iz Like, Bosne, Boke Kotorske, Hercegovine i Banata. 

Sam naziv naselja čuva secanje na istaknute nosioce Karađorđeve zvezde...

U centru Banatskog Karađarđeva nalazi se spomenik solunskom dobrovoljcu a upravo ispred tog spomenika je nastala fotografija iz priloga gde se nalazi Vukašin Vujičić sa slikom svog pretka dobrovoljca Srpske vojske u Prvom svetskom rata.

Comments powered by CComment