Gruja Petrol

Rekonstrukcija hidročvora u Srpskom Itebeju

U okviru projekta BEGA u toku je rekonstrukcija hidročvora Srpski Itebej. Zahvat koje izvodi firma "Ferbild" planiran je da se završi do jula 2021. godine i podrazumeva građevinske i hidromašinske radove na brodskoj prevodnici i tehničkoj zgradi.

Ova oprema je konstruisana još pre više od 100 godina, a ugrađeni su novi elementi kao savremeno tehničko rešenje. Kapije i mehanizmi na prevodnici se rade po uzoru na originalne iz 1914. godine dok se jednokomorna prevodnica radi od vodonepropusne klinker opeke.

Realizovan je i zahtev Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin da se zadrži rešenje sa ručnim pogonom.

Nakon ovih radova i izmuljavanja Begej će biti plovan do Temišvara a povezaće se sa kanalom DTD. Trenutno se vrši rekonstrukcija prevodnice i u Kleku.

Comments powered by CComment