Gruja Petrol

Važno obaveštenje za sve dobrovoljne davaoce krvi

Važno obaveštenje za sve dobrovoljne davaoce krvi. Dobrovoljni davaoci krvi imaju prioritet prilikom imunizacije protiv infekcije Kovid-19.

Prijava se popunjava elektronski preko e-uprave na linku: Imunizacija euprava

Dokaz je knjižica dobrovoljnog davanja krvi. Još jedan mali, ali značajan dokaz zahvalnosti dobrovoljnim davaocima krvi.

Čuvajte se, zdravi nam bili. Vaš Crveni krst Žitište

Comments powered by CComment