Gruja Petrol

BANATSKI DVOR I DVORAC ROGENDORFA

U Banatskom Dvoru smešteni su ostaci odnosno deo nekadašnjeg dvorca Rogendorf kasnije dvorca Čekonjića. Sagrađen je sredinom 19. veka i nalazio se u blizini današnjeg kaštela. Dvorac je sagradio Robert Rogendorf. 

Veći deo dvorca srušen je 1918. godine a danas se mogu primetiti ostaci fontane, a takođe, je i vidljiv prostrani park. Dvorac je bio okružen ogromnim starim drvećem kao i sa raznim prelepim vrstama drveća i cvetnih grmova.

Početkom 20. veka dvorac dolazi u posed grofa Andrije Čekonjića koji su kaštel proširivali po svom ukusu. 1918. godine porodica je porušila stari deo dvorca i ostavila samo jedan deo u sklopu današnjeg kaštela. Zgrada trenutno nema funkciju i ima status „prethodne zaštite“.


Comments powered by CComment