Gruja Petrol

Dejan Melar novi predsednik Sportskog saveza opštine Žitište

U petak 9. oktobra u Žitištu održana je izborna skupština Sportskog saveza opštine Žitište. Skupštini je prisustvovalo 38 od 45 spotskih kolektiva na teritoriji opštine.

Pre samog dnevnog reda usledila je zahvalnica za dugogodišnji rad u SSO Milenku Čoliću iz Ravnog Topolovca

Na dnevnom redu pored usvajanje Poslovnika o radu SSO, usledilo je i izbor radnih tela Skupštine, verifikacione komisije, kao i izbori za predsednika SSO, članova Upravnog odbora SSO, članova Nadzornog odbora, članova disciplniskog suda i disciplinskog tužioca kao i imenovanje Generalog sekretara SSO.

Na period od 4 godine za predsednika SSO izabran je Dejan Melar iz Banatskog Dvora, dok je za Generalnog sekretara izabrana Smiljka Jakšić iz Banatskog Karađorđeva.

Comments powered by CComment