Gruja Petrol

BAKA SALMA ETEL NAJSTARIJI STANOVNIK BANATSKOG DVORA

Baka Salma (Toth) Etel je najstariji stanovnik Banatskog Dvora.

Baka Etel danas puni tačno 94 godine, rođena je 03.01.1923. godine i ceo život je provela u Banatskom Dvoru, ima dvoje dece, troje unučadi i četvoro praunuka. Bila je domaćica ali se takođe do pre godinu dana brinula za nesmetano funkcionisanje katoličke crkve u Banatskom Dvoru, brinula se o higijeni, nosila je cveće u crkvu i time se bavila skoro preko 40 godina.

Comments powered by CComment