Gruja Petrol

NOVE TABLE SA NAZIVIMA NASELJENIH MESTA

Na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, lokalnoj samoupravi Žitište odobrena su sredstva u iznosu od 270.000,00 dinara za postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije.

Postavljene su table sa nazivima naseljenih mesta na ulazima u svim mestima na teritoriji opštine Žitište.

 

 

Comments powered by CComment