Gruja Petrol

Održana kvartalna konferencija PerSu marketa

Trgovinski lanac PerSu marketi održao je treću po redu ove godine kvartalnu konferenciju za svoje zaposlene, kroz koju su tokom dva dana trajanja, zaposleni imali prilike da se upoznaju sa novim tržišnim trendovima, razvojnim potencijalima kao i novim alatima i mehanizmima za ostvarenje ciljeva.

Pored detaljne analize poslovanja i situacije na tržištu, zaposleni su imali prilike da neposredno razmenjuju ideje i stavove sa rukovodstvom kompanije, kako bi se zajedničkimsnagama kreirala najadekvatnija strategija poslovanja za narednu godinu.

“Veoma nam je važna edukacija naših zaposlenih, jer su upravo oni glavni pokretač našeg razvoja. Na svakoj konferenciji imamo jedinstvenu priliku da se bolje upoznamo, da čujemosvačije mišljenje i da naučimo nešto novo” – poručuju iz PerSu marketa.

Ova godina u PerSu marketima protekla je u znaku unapređivanja maloprodajne mreže,oplemenjivanju prostora i usavršavanju nastupa na tržištu, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta usluge i iskustva kupovine.

Comments powered by CComment